Prema optužnici, Sabit Januzi je državljanin Kosova, rođen u Brveniku, Kosovo

Prema optužnici, Ismet Bahtijari je državljanin Kosova, rođen u Donjoj Fuštici, Kosovo. 

Prema optužnici, Hadži Šalja je državljanin Kosova, rođen u Banji, Mališevo, Kosovo.

ISTORIJAT OPTUŽNICE

Optužnica protiv Januzija i Bahtijarija (broj predmeta KSC-BC-2023-10) je potvrđena 2. oktobra 2023, a obelodanjena je 6. oktobra 2023. Optužnica protiv Hadžija Šalje (broj predmeta KSC-BC-2023-11) je potvrđena 4.decembra 2023, a obelodanjena 12. decembra 2023.

Dana 12. januara 2024, nakon što je podnelo zahtev za spajanjem ova dva predmeta, tužilaštvo je dostavilo predloženu spojenu optužnicu, ali je sudija za prethodni postupak 8. februara naložio tužilaštvu da je ponovo podnese. Do tada će se odvijanje zajedničkog predmeta nastaviti na osnovu trenutno potvrđenih optužnica u dva prethodna predmeta, to jest optužnice potvrđene 2. oktobra 2023.godine u predmetu KSC-BC-2023-10 i one potvrđene 4.decembra 2023. u predmetu KSC-BC-2023-11. Dana 16. februara 2024, tužilaštvo je dostavilo izmenjenu optužnicu protiv Januzija i Bahtijarija, u kojoj je ispravljeno Bahtijarijevo prezime kao i poboljšana jasnoća i preciznost predmeta. Tužilaštvo još nije podnelo spojenu optužnicu. 


SAŽETAK OPTUŽBI

Prema trenutno potvrđenim optužnicama, „svedok 1“ je lice koje je pružilo ili će verovatno pružiti informacije Specijalnom istražnom timu, Specijalizovanom tužilaštvu i/ili bilo kom panelu Specijalizovanih veća Kosova (SVK) o bilo kakvim zločinima koji potpadaju pod nadležnost SVK. U optužnici se navodi da su najkasnije od 5. do 12. aprila 2023, Šalja i saizvršioci, uključujući Sabita Januzija i Ismeta Bahtijarija, kao grupa koordinisali zajedničke aktivnosti pre i nakon što su Januzi i Bahtijari kontaktirali svedoka 1.

U optužnici se dalje navodi da su Januzi i Bahtijari, po nalogu Hadžija Šalje, u dva navrata pojedinačno kontaktirali sa svedokom 1 kako bi ga upotrebom ozbiljnih pretnji i obećanjem koristi naveli da povuče izjavu ili da se uzdrži od davanja iskaza u službenom postupku pred Specijalizovanim većima.

Optužbe protiv njih glase:

DVE TAČKE OPTUŽNICE ZA KRIVIČNA DELA PROTIV JAVNOG REDA

  • Ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti (tačka 1 i tačka 2)

JEDNA TAČKA OPTUŽNICE ZA KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVOSUĐA I JAVNE UPRAVE

  • Zastrašivanje u toku krivičnog postupka (tačka 3)

 

LINK ZA VAŽEĆU OPTUŽNICU (KSC-BC-2023-10)

LINK ZA VAŽEĆU OPTUŽNICU (KSC-BC-2023-11)

 


TOK POSTUPKA

  • Sabit Januzi i Ismet Bahtijari su uhapšeni na Kosovu 5. oktobra i prebačeni u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova 6. oktobra 2023. Na svom prvom pristupanju sudu 9. oktobra 2023, oba optužena su se izjasnili da nisu krivi po svim tačkama optužnice.

  • Hadži Šalja je uhapšen na Kosovu 11. decembra, a prebačen u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova 12. decembra 2023. Na svom prvom pristupanju sudu 13. decembra 2023, optuženi se nije izjasnio o krivici. Tokom ponovnog pristupanja sudu 15. decembra 2023, Hadži Šalja se izjasnio da nije kriv po svim optužbama. 

  • Dana 13. decembra 2023, tužilaštvo je podnelo zahtev za spajanjem predmeta protiv Januzija i Bahtijarija sa onim protiv Hadžija Šalje. Sudija za prethodni postupak je 8. februara 2024. odobrio taj zahtev za spajanjem predmeta i naložio da će spojeni predmet biti preimenovan u Specijalizovani tužilac protiv Sabita Januzija, Ismeta Bahtijarija i Hadžija Šalje i da će imati broj KSC-BC-2023-10. 

  • Tužilaštvo je 16. februara 2024. godine podnelo, kao poverljiv, svoj pretpretresni podnesak u spojenom predmetu. Dana 27. marta 2024, sudija za prethodni postupak je odredio 21. jun 2024.godine kao datum za prosleđivanje spisa predmeta pretresnom panelu. Dana 5. juna 2024.godine, sudija za prethodni postupak je odlučio da produži ovaj rok i odredio 5. juli iste godine kao okvirni datum za prosleđivanje spisa ovog predmeta pretresnom panelu. 

Trenutne informacije/statistika o fazi suđenja*
Sudija za prethodni postupak Sudija  Maržori Maselo
Specijalizovano tužilaštvo Džošua Hafec, Taznin Šahabudin
Odbrana Januzi: Džonatan Elistan Ris (branilac), Hju Bouden (kobranilac)
Bahtijari: Felisiti Geri (branilac), Džejms O'Kif (kobranilac)
H.Šalja: Tobi Kadman (branilac), Džon Kabon (kobranilac)
Faza suđenja Prethodni postupak; prosleđivanje spisa predmeta pretresnom panelu 5. jula 2024.
Dužina prethodnog postupka 8 meseci i 4 dana (Januzi&Bahtijari)
5 meseci i 29 dana (H.Šalja)

*Ažurirano 10/06/2024


SVA SUDSKA ROČIŠTA

Ispod se nalazi spisak svih ročišta u predmetu protiv Januzija, Bahtijarija i H.Šalje. Molimo da imate u vidu da će se video snimci i transkripti dodavati u tabelu kada budu dostupni. Ponekad će trebati više dana pre nego što video ili transkript sa ordređenih ročišta bude dostupan.

Sva javna ročišta u predmetu protiv Januzija, Bahtjarija i H.Šalje
Datum Vrsta ročišta Video snimak Transkript
09/10/2023 Prvo pristupanje sudu (Bahtijari) Video Transkript
09/10/2023 Prvo pristupanje sudu (Januzi) Video Transkript
12/10/2023 Statusna konferencija (Januzi&Bahtijari) Video Transkript
03/11/2023 Statusna konferencija (Januzi&Bahtijari) Video Transkript
13/12/2023 Prvo pristupanje sudu (Hadži Šalja) Video Transkript
14/12/2023 Statusna konferencija (Januzi&Bahtijari) Video Transkript
15/12/2023 Statusna konferencija/ponovno pristupanje sudu (Hadži Šalja) Video Transkript
13/02/2024 Statusna konferencija Video Transkript
22/03/2024 Statusna konferencija Video Transkript