U skladu sa naredbom za hapšenje koju je izdalo, Specijalizovano tužilaštvo uhapsilo je juče na Kosovu Isnija Kiljaja.

Isni Kiljaj je danas doveden u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova u Hagu, po nalogu za dovođenje koji je izdao sudija pojedinac Specijalizovanih veća.

Specijalizovani tužilac izdao je naredbu za hapšenje Isnija Kiljaja zbog krivičnih dela protiv pravosuđa, uključujući ometanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti u smislu člana 401 Krivičnog zakonika Kosova iz 2019. godine, Zakon br.06/L-074 (KZK), i povredu tajnosti postupka prema članu 392 KZK i članovima 15(2) i 16(3) Zakona br.05/L-053 o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu (Zakon).

Specijalizovano tužilaštvo izvršilo je hapšenje u saradnji sa kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks). Prema Zakonu, policija u okviru Specijalizovanog tužilaštva ovlašćena je i nadležna da vrši poslove za koje je po zakonima Kosova ovlašćena policija Kosova. Zakon takođe propisuje da lice uhapšeno na osnovu naredbe specijalizovanog tužioca mora da bude izvedeno pred sudiju Specijalizovanih veća Kosova u roku od 48 sati.

Prvo pristupanje sudu Isnija Kiljaja zakazano je za subotu. 4. novembra 2023. u 10:00 časova i održaće se u sudnici Specijalizovanih veća Kosova u Hagu.

Prvo pristupanje sudu održaće se na javnoj sednici, na kojoj će sudija pojedinac proveriti da li je Isni Kiljaj upoznat s razlozima hapšenja i da li se poštuju njegova prava predviđena Zakonom i Pravilnikom, uključujući pravo na pravno zastupanje. U roku od 48 sati od prvog pristupanja sudu, sudija će doneti odluku da li će Isni Kiljaj biti pušten ili zadržan u pritvoru.

Prvo stupanje pred sud može se pratiti onlajn na stranici https://www.scp-ks.org/en/streaming, gde će se emitovati s kraćim odlaganjem.

Sednica se može pratiti i iz galerije za posetioce u zgradi Specijalizovanih veća Kosova u Hagu. Pored toga, zgrada Specijalizovanih veća raspolaže i medijskim centrom, u kojem novinari mogu da rade i prate postupak uz kraće odlaganje u emitovanju.

Više informacija o posetama Specijalizovanim većima može se naći ovde.

 

Izvor: 
Specijalizovana veća