POSETA SPECIJALIZOVANIM VEĆIMA KOSOVA

Usled pandemije izazvane korona virusom, u okviru mera bezbednosti koje primenjuju radi smanjenja rizika od prenošenja virusa, Specijalizovana veća Kosova (u daljem tekstu: SVK) privremeno su ograničila posete svojim prostorijama.

Opšte informacije

Posetioci koji to žele mogu da prate javne sednice Specijalizovanih veća Kosova iz galerije za posetioce u sudnici. Pored toga, studentima i drugim grupama nudi se mogućnost da posete Specijalizovana veća i bliže se upoznaju sa njihovim mandatom i postupcima. Akreditovani novinari mogu da prate javne sudske sednice, a za rad i razgovore sa drugim novinarima imaju na raspolaganju prostoriju za medije.

Adresa Specijalizovanih veća Kosova i Specijalizovanog tužilaštva je: Raamweg 47, 2596 HN, Hag.

Specijalizovana veća i tužilaštvo nastoje da pruže sigurno i bezbedno okruženje svim licima koja ulaze u zgradu. Zbog pandemije izazvane korona virusom uvedene su mere čiji je cilj da se mogućnost infekcije lica u zgradi svede na minimum. Te mere se temelje na savetu Vlade Holandije i drugih relevantnih organa.