Panel Žalbenog veća Specijalizovanih veća Kosova zakazao je izricanje žalbene presude u predmetu Specijalizovani tužilac protiv Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja za 2. februar 2023. u 14:00 časova.

Sednica će biti javna i moći će da se prati na vebsajtu Specijalizovanih veća (https://www.scp-ks.org/sr/streaming) na albanskom, srpskom i engleskom (s odlaganjem od 10 minuta) ili iz galerije za posetioce u zgradi suda. Podrobnije informacije o rasporedu sednica možete naći na stranici s kalendarom rada suda (https://www.scp-ks.org/sr/calendar).

Lica koja žele da prate sednicu iz galerije za posetioce moraju se blagovremeno prijaviti.

Takođe molimo novinare koji žele da prate i snimaju sednicu iz medijskog centra da se prijave na vreme.

Prijave se šalju imejlom na adresu [email protected] sa sledećim podacima: ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja i broj pasoša ili lične karte. U polje “Subject” upišite „Appeal Judgment”.

Predstavnici medija treba da pošalju skeniranu pres-karticu, uz napomenu da li žele da prate sednicu iz galerije za posetioce ili iz medijskog centra. Rok za prijavu je utorak, 31. januar, u 16:00 časova. Po dobijanju prijave potvrdićemo da li ima još slobodnih mesta. Imejlovi s potvrdom biće poslati u utorak, 31. januara, posle 16:00 časova.

Snimak izricanja žalbene presude biće dostupan 2. februara, tokom popodneva, na vebsajtu Specijalizovanih veća i na našem YouTube-kanalu.

Nakon sednice, u 16:30 časova, portparoli Specijalizovanih veća održaće konferenciju za štampu na kojoj će novinari moći da postavljaju pitanja. Novinari mogu prisustvovati konferenciji za štampu direktno, u zgradi Specijalizovanih veća, ili preko aplikacije Zoom. Ukoliko konferenciju želite da pratite preko interneta, potrebno je poslati imejl na [email protected], posle čega će vam biti prosleđen link. Novinare koji konferenciji žele da prisustvuju u samoj zgradi Specijalizovanih veća molimo da o tome obaveste naš tim imejlom koji će uputiti na istu adresu.

Sažetak optužbi

Prema optužnici, u periodu najmanje od 7. do 25. septembra 2020, na tri konferencije za štampu i tokom drugih javno emitovanih događaja, kao i daljim distribuiranjem, Hisni Gucati i Nasim Haradinaj neovlašćeno su otkrili informacije zaštićene Zakonom o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, uključujući podatke koji ukazuju na identitet izvesnih (potencijalnih) svedoka. Pored toga, optuženi su iznosili uvredljive komentare i optužbe na račun (potencijalnih) svedoka i u više navrata izjavili da nameravaju da osujete rad Specijalizovanih veća.

Optužbe glase:

DVE TAČKE OPTUŽNICE ZA KRIVIČNA DELA PROTIV JAVNOG REDA

  • ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti (tačka 1 i tačka 2)

ČETIRI TAČKE OPTUŽNICE ZA KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVOSUĐA I JAVNE UPRAVE

  • zastrašivanje u toku krivičnog postupka (tačka 3)

  • odmazda (tačka 4)

  • povreda tajnosti postupka (tačka 5 i tačka 6)

Tok postupka

Hisni Gucati i Nasim Haradinaj uhapšeni su u Prištini, na Kosovu, i prebačeni u pritvorski objekat Specijalizovanih veća 25. i 26. septembra. Sudija Nikola Giju, kao sudija za prethodni postupak, potvrdio je 11. decembra 2020. optužnicu protiv optuženih.

Dana 16. jula 2021. sudija za prethodni postupak prosledio je spis predmeta pretresnom panelu II. Suđenje je počelo 7. oktobra 2021. Specijalizovano tužilaštvo zaključilo je izvođenje dokaza 10. novembra 2021. Oba tima odbrane zaključila su izvođenje dokaza 2. februara 2022.

Prvostepena presuda izrečena je 18. maja 2022. Pretresno veće oglasilo je obojicu optuženih krivim za ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, zastrašivanje u toku krivičnog postupka i povredu tajnosti postupka. Optuženi su oslobođeni optužbi za odmazdu. Pretresno veće je optužene osudilo na kaznu zatvora u trajanju od četiri i po godine, u koju se uračunava vreme provedeno u pritvoru, i na novčanu kaznu u iznosu od 100 evra.

I g. Gucati i g. Haradinaj podneli su najavu žalbe 17. juna 2022. Na to je predsednik Specijalizovanih veća odredila panel Apelacionog suda u sastavu: sudija Mišel Pikar, sudija Kaj Ambos i sudija Nina Jergensen. Pripremna sednica za žalbenu raspravu održana je 5. jula 2022, a odbrana je potom dostavila žalbene podneske. Žalbeni pretres održan je 1. i 2. decembra 2022.

 


Gucati i Haradinaj na žalbenom pretresu, decembar 2022.

 

Izvor: 
Specijalizovana veća