Panel Apelacionog suda zakazao je izricanje žalbene presude u predmetu Specijalizovani tužilac protiv Saljiha Mustafe za 14. decembar 2023. godine u 09:30 časova.

Sednica će biti javna. Možete je pratiti na vebsajtu Specijalizovanih veća na albanskom, srpskom i engleskom (https://www.scp-ks.org/sr/streaming) sa odlaganjem od 10 minuta, ili iz galerije za posetioce u zgradi suda. Podrobnije informacije o rasporedu sednica mogu se naći na stranici sa kalendarom suda(https://www.scp-ks.org/sr/calendar).

Ako želite da sednicu pratite iz galerije za posetioce, morate se blagovremeno prijaviti

Takođe molimo novinare koji sednicu žele da prate i snimaju iz medijskog centra da se prijave na vreme.

Prijave se šalju imejlom na adresu [email protected]. U imejl treba uneti sledeće podatke: ime, prezime, državljanstvo, datum rođenja i broj pasoša ili lične karte, a u naslov imejla treba upisati “žalbena presuda“.

Predstavnici medija treba da pošalju skeniranu pres-karticu, i da navedu da li sednicu žele da prate iz galerije za posetioce ili iz medijskog centra. Rok za prijavu je utorak, 12. decembar, u 16:00 časova. Možete smatrati da su vam mesta rezervisana tek nakon što primite potvrdu rezervacije. Imejlovi s potvrdom biće poslati u utorak popodne (12. decembra), posle 16:00 časova.

Snimak izricanja žalbene presude biće dostupan 14. decembra, tokom popodneva, na vebsajtu Specijalizovanih veća i na našem YouTube kanalu.

Nakon sednice, u 14:30 časova, portparoli Specijalizovanih veća održaće konferenciju za štampu na kojoj će novinari moći da postavljaju pitanja. Novinari mogu prisustvovati konferenciji za štampu direktno, u zgradi Specijalizovanih veća, ili onlajn, preko aplikacije Zoom. Ukoliko konferenciju želite da pratite onlajn, pošaljite imejl na adresu [email protected], kako bismo vam poslali link. Novinare koji konferenciji žele da prisustvuju u sali za pres konferencije u zgradi suda molimo da nas o tome obaveste imejlom, koji će uputiti na istu adresu.

Sažetak optužbi

Saljih Mustafa se u četiri tačke optužnice, po osnovu individualne krivične odgovornosti i krivične odgovornosti pretpostavljenog, tereti za ratne zločine (proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo) koje su izvesni pripadnici OVK izvršili protiv lica zatvorenih na imanju u Zlašu, u regionu Goljak na Kosovu. Prema optužbama, približno od 1. aprila 1999. do pred kraj aprila 1999, Saljih Mustafa i izvesni vojnici OVK, pripadnici policije i stražari imali su zajednički cilj da saslušavaju i zlostavljaju lica zatvorena na imanju u Zlašu, a taj zajednički cilj podrazumevao je činjenje krivičnih dela iz optužnice.

Tok postupka

Sudija za prethodni postupak potvrdio je optužnicu protiv Saljiha Mustafe 12. juna 2020. Optuženi Mustafa uhapšen je i doveden u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova 24. septembra 2020.

Dana 7. maja 2021, sudija za prethodni postupak prosledio je spis predmeta Pretresnom panelu I. Suđenje je počelo 15. septembra 2021. Dana 4. februara 2022, Specijalizovano tužilaštvo je završilo izvođenje dokaza. Zastupnik žrtava izveo je dokaze 21. marta. Izvođenje dokaza odbrane završeno je 26. maja 2022. Završna izlaganja održana su od 13. do 15. septembra 2022. 

Prvostepena presuda je izrečena 16. decembra 2022. Pretresni panel je optuženog oglasio krivim za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, mučenja i ubistva, i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 26 godina. Pretresni panel oslobodio je g. Mustafu optužbi za surovo postupanje kao ratni zločin.

Izricanje naloga o reparacijama u odnosu na osam žrtava koje su učestvovale u ovom postupku održano je 6. aprila 2023. Pretresni panel naložio je g. Mustafi da kao naknadu za štetu nanetu žrtvama krivičnih dela za koja je osuđen isplati ukupno 207.000 evra.

Dana 2. februara 2023, odbrana je podnela najavu žalbe na presudu. Predsednica suda odredila je panel Apelacionog suda u sastavu  sudija Mišel Pikar, sudija Kaj Ambos i sudija Nina Jergensen. Žalbeni pretres održan je 26. i 27. oktobra 2023.

Više informacija o predmetu možete naći na vebsajtu Specijalizovanih veća, na stranici posvećenoj predmetu.


Saljih Mustafa na žalbenom ročištu, oktobar 2023.

 

Izvor: 
Specijalizovana veća