Dana  19. aprila 2021. u 15  časova održaće se prvo pristupanje sudu Pjetra Šalje u sudnici Specijalizovanih veća Kosova u Hagu.

Belgijske vlasti su 16. marta 2021. uhapsile Pjetra Šalju (u daljem tekstu: g. Šalja), a zatim prebacile u Hag 15. aprila 2021. na osnovu zahteva za saradnju u izvršenju naloga za hapšenje i naloga za dovođenje koje su izdala Specijalizovana veća Kosova.

U potvrđenoj optužnici g. Šalja se tereti po raznim oblicima individualne krivične odgovornosti za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, surovog postupanja, mučenja i ubistva koji su izvršeni u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu i u vezi sa tim sukobom. Krivična dela za koja je optužen g. Šalja, učinjena su između otprilike 17. maja 1999. i 5. juna 1999. nad licima zatvorenim u Kukešu (Albanija), u fabrici metala koju je, prema optužnici, koristila Oslobodilačka vojska Kosova. Javna redigovana verzija potvrđene optužnice dostupna je ovde.

Prvo pristupanje sudu g. Šalje održaće se na javnoj sudskoj sednici. Tokom prvog pristupanja optuženog sudu, sudija za prethodni postupak mora da se uveri da se poštuju prava optuženog, uključujući pravo na pravno zastupanje, kao i da optuženi razume optužbe za koje se tereti u optužnici. Sudsko zasedanje može se pratiti sa neznatnim zakašnjenjem na albanskom, engleskom i srpskom putem video striminga na https://www.scp-ks.org/sr/streaming.

Sudsko zasedanje može se pratiti i iz galerije za posetioce sudnice u zgradi Specijalizovanih veća Kosova u Hagu. Pored toga, u zgradi se nalazi i poseban medijski centar u kome novinari mogu da rade i prate prenos postupka uz neznatno zakašnjenje.

Usled mera preduzetih radi sprečavanja širenja bolesti KOVID-19, u galeriji za posetioce i medijskom centru na raspolaganju je samo ograničeni broj mesta, stoga je neophodno da se posetioci prijave unapred.

Prijavljivanje se može izvršiti do petka, 16. aprila u 16.00 časova slanjem imejla na  adresu [email protected]. U imejlu navedite ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo i broj pasoša ili lične karte, status (npr. posetilac, akreditovani diplomata, predstavnik nevladine organizacije/građanskog društva) i ostale relevantne podatke. Novinari treba da dostave i naziv svoje medijske kuće, mesto boravka i rada, kao i skeniranu pres karticu. Po dobijanju prijave, potvrdićemo što je moguće pre ima li slobodnih mesta. Usled propisanih ograničenja za zaštitu javnog zdravlja i suzbijanje bolesti KOVID-19, molimo vas za razumevanje.

Podrobnije informacije o poseti Specijalizovanih veća Kosova, uključujući i informacije o merama koje se preduzimaju za sprečavanje bolesti KOVID-19, možete naći ovde.

Izvor: 
Specijalizovana veća