Dana 9. novembra u 11. časova održaće se prvo pristupanje sudu Jakupa Krasnićija u sudnici Specijalizovanih veća Kosova u Hagu.

Optužnica protiv Jakupa Krasnićija  potvrđena je 26. oktobra 2020. Specijalizovano tužilaštvo  uhapsilo je optuženog  4. novembra a zatim je istog dana prebačen u pritvorski objekat Specijalizovanih veća u Hagu.

U optužnici se Jakup Krasnići tereti po raznim vidovima krivične odgovornosti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti  prema međunarodnom pravu. Javna redigovana verzija optužnice se nalazi ovde.

Prvo pristupanje sudu Jakupa Krasnićija  održaće se na javnoj sednici. Tokom sednice za prvo pristupanje sudu sudija za prethodni postupak proverava da li su ispoštovana  prava optuženog, uključujući i njegovo pravo na pravno zastupanje, kao i da li optuženi razume optužbe za koje se tereti. Prvo pristupanje sudu optuženog može se pratiti onlajn uz neznatno zakašnjenje na internet stranici https://www.scp-ks.org/sr/streaming.

Sudsko zasedanje se može gledati i iz galerije za posetioce sudnice Specijalizovanih veća u Hagu. Pored toga, u prostorijama Veća se nalazi i poseban medijski centar u kome novinari mogu da rade i prate prenos postupka uz neznatno zakašnjenje.

Usled mera preduzetih radi sprečavanja širenja bolesti KOVID-19, u galeriji za posetioce i medijskom centru se na raspolaganju nalazi samo ograničeni broj mesta, stoga je neophodno da se posetioci prijave unapred.

Prijavljivanje se može izvršiti do subote, 7. novembra u 12.00 časova slanjem imejla na  adresu [email protected].

U imejlu navedite ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo i broj pasoša ili lične karte, status (npr. posetilac, akreditovani diplomata, predstavnik nevladine organizacije/građanskog društva) i ostale relevantne podatke. Novinari treba da dostave i naziv svoje medijske kuće, mesto boravka i rada, kao i skeniranu pres karticu.

Po dobijanju prijave, što je moguće pre ćemo potvrditi da li još ima slobodnih mesta. Usled propisanih ograničenja za zaštitu javnog zdravlja i suzbijanje bolesti KOVID-19, molimo vas za razumevanje.

Podrobnije informacije o poseti Specijalizovanih veća Kosova, uključujući i informacije o merama za sprečavanje bolesti KOVID-19, možete naći ovde.
 

Izvor: 
Specijalizovana veća