Subscribe to Live update from the Court
E.g., 05/03/2021
E.g., 05/03/2021
Petak 5 Mart, 2021 12:30

Predmet protiv Mustafe: Sud nastavlja na otvorenu sednicu

Petak 5 Mart, 2021 11:45

Predmet protiv Mustafe: Sud prelazi na zatvorenu sednicu

Petak 5 Mart, 2021 09:30

Prenos današnjeg ročišta u predmetu protiv Mustafe će ići sa zakašnjenjem

Statusna konferencija u predmetu protiv Saljiha Mustafe, zakazana za 11. časova danas, će početi uz 45 minuta zakašnjenja. Kiknite ovde za prenos na srpskom.

Sreda 24 Februar, 2021 15:15

Gucati&Haradinaj: Spec.tužilaštvo dostavlja pretpretresni podnesak do 9. aprila

Tokom današnje statusne konferencije u predmetu protiv Gucatija i Haradinaja, sudija za prethodni postupak u ovom predmetu, Nikola Giju, je u usmenoj odluci naložio Specijalizovanom tužilaštvu da dostavi svoj pretpretresni podnesak do 9. aprila 2021.

Sreda 24 Februar, 2021 10:00

Prenos statusne konf. u slučaju Gucati&Haradinaj će ići sa zakašnjenjem

Statusna konferencija u predmetu protiv Gucatija i Haradinaja, zakazana za 11. časova danas, će početi uz 45 minuta zakašnjenja. Kiknite ovde za prenos na srpskom.

Sreda 17 Februar, 2021 13:30

Predmet protiv Mustafe: predložen datum predaje spisa pretresnom panelu

Sudija za prethodni postupak u predmetu protiv Mustafe je, u svojoj poslednjoj odluci od 17.februara, odredio petak, 30. april 2021, ili oko tog datuma, kao predloženi rok za predaju spisa predmeta pretresnom panelu. Sudija Giju je pozvao strane da pokrenu, što je pre moguće, bilo koje pitanje koje bi moglo potencijalno uticati na predloženi datum predaje spisa. Dalje, istom odlukom zakazana je sledeća statusna konferencija u ovom slučaju za 5. mart u 11:00.

Sreda 17 Februar, 2021 13:15

Predmet protiv Mustafe: Spec. Tužilaštvo podnelo pretpretresni podnesak

Dana 15. februara, Specijalizovano tužilaštvo je podnelo, kao strogo poverljiv i ex-parte, svoj pretpretresni podnesak u slučaju protiv Saljiha Mustafe. Relevantni dokument sa informacijom o ovom podnesku se može videti ovde (trenutno samo na engleskom).

Sreda 17 Februar, 2021 11:45

Predmet Gucati&Haradinaj: Naredna statusna konferencija 24. februara

Kao što je objavljeno u sudskom kalendaru, naredna Statusna konferencija u predmetu protiv Hisnija Gucatija I Nasima Haradinaja je zakazana za 24. februar u 11:00 sati. Više detalja u nalogu o rasporedu (trenutno samo na engleskom).

Utorak 16 Februar, 2021 10:30

Prenos Statusne konferencije u slučaju protiv Tačija i drugih će ići sa zakašnjenjem

Statusna konferencija u predmetu protiv Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija, zakazana za 11. časova danas, će početi uz 45 minuta zakašnjenja. Kiknite ovde za prenos na srpskom.

Četvrtak 11 Februar, 2021 17:45

Prva odluka o učešću žrtava u predmetu protiv Mustafe

Dana 10. februara, sudija za prethodni postupak Nikola Giju je izdao prvu odluku u vezi učešća žrtava u predmetu protiv Saljiha Mustafe: 4 prijave su odbačene kao neprihvatljive. Odluka se može videti ovde.