Subscribe to Live update from the Court
E.g., 31/07/2021
E.g., 31/07/2021
Petak 23 Jul, 2021 20:00

Letnja sudska pauza do 13. avgusta

Kao što je najavljeno u našem kalendaru, letnja sudska pauza u SVK počinje u ponedeljak, 26. jula i završava 13. avgusta. U ovom periodu se ne održavaju rasprave, a neke od manje vitalnih službi su svedene na minimum. Međutim, sud ostaje potpuno funkcionalan i sve njegove sekcije će raditi tokom ovog perioda. Podnesci su mogući tokom letnje pauze.

Petak 23 Jul, 2021 09:15

Tači i drugi: Odluka sudije za prethodni postupak u vezi podnesaka koji osporavaju nadležnost SVK/formu optužnice

Dana 22. jula, sudija za prethodni postupak u predmetu “Tači i drugi” je doneo odluku u vezi sa preliminarnim podnescima četvorice optuženih koji osporavaju nadležnosti Specijalizovanih veća. Sudija Giju je delimično odobrio Veseljijev zahtev i naložio Specijalizovanom tužiocu da dostavi izmenjenu optužnicu koja isključuje prošireni oblik odgovornosti udruženog zločinačkog poduhvata (poznatog kao „JCE III“) na zločine sa posebnom namerom. Drugi zahtevi odbrane su odbijeni.

Sudija Giju je takođe doneo odluku u vezi podnesaka odbrane, koji osporavaju formu optužnice. Sudija za prethodni postupak je delimično odobrio podneske Tačija, Seljimija i Krasnićija i naložio Specijalizovanom tužiocu da dostavi korigovanu verziju potvđene optuznice, kao što je naloženo u odluci, do 3. septembra. Ostatak zahteva ovih timova odbrane je odbačen, a zahtev odbrane Veseljija je odbačen u potpunosti.

Obe odluke se mogu naći u našoj Javnoj sudskoj dokumentaciji (na engleskom).

Sreda 21 Jul, 2021 17:30

Gucati & Haradinaj: Konferencija za pripremu suđenja 1. i 2. septembra

Pretresni panel u predmetu protiv Gucatija i Haradinaja je danas doneo odluku da zakaže konferenciju za pripremu suđenja za 1. i 2. septembar u 10:00, uz prisustvo Specijalizovanog tužioca i Odbrane. Panel je takođe odredio 8. i 9. septembar 2021. godine kao uslovne datume održavanja pripremne konferencije specijalizovanog tužioca. Više detalja u samoj odluci (na engleskom). 

Sreda 21 Jul, 2021 11:00

Prenos Statusne konferencije u predmetu protiv Tačija i drugih će ići sa zakašnjenjem

Statusna konferencija u predmetu protiv Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija, zakazana za 14:30 časova danas, će početi uz 45 minuta zakašnjenja. Kiknite ovde za prenos na srpskom.

Petak 16 Jul, 2021 19:00

Tači i drugi: Odluka Apelacionog suda po žalbi u vezi odbijenih prijava za učešće žrtava

Panel Apelacionog suda  je danas odbacio 4 od 5 osnova žalbe, koju je 7. juna 2021. podneo zastupnik žrtava u ime šest osoba, čije su prijave za učešće kao žrtve u postupku protiv Tačija i drugih bile odbijene. Panel je odložio odluku po petom žalbenom osnovu i vratio ga sudiji za prethodni postupak na dalje razmatranje. Ovde se može videti odluka (na engleskom).

Četvrtak 15 Jul, 2021 11:00

Imenovanje pretresnog panela II u predmetu "Gucati & Haradinaj"

Nakon obaveštenja sudije za prethodni postupak od 14. jula da će spis predmeta biti prosleđen pretresnom panelu 16. jula, predsednica Trendafilova je danas imenovala sledeće sudije kao pretresni panel II u slučaju protiv Gucatija i Haradinaja: Čarls Smit III, Kristof Barte, Genel Metro i Fergal Gejnor (rezervni sudija). Odluka o imenovanju je ovde (na engleskom).

Sreda 14 Jul, 2021 12:45

Prenos Statusne konferencije u predmetu protiv Gucatija i Haradinaja će ići sa zakašnjenjem

Statusna konferencija u predmetu protiv Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja, zakazana za 15. časova danas, će početi uz 45 minuta zakašnjenja. Kiknite ovde za prenos na srpskom.

Utorak 13 Jul, 2021 13:30

Suđenje Mustafi: precizirane smernice o učešću žrtava

Dana 12. jula 2021, pretresni panel I je doneo odluku kojom se utvrđuju modaliteti učešća žrtava na suđenju Saljihu Mustafi. U svojoj odluci, dostupnoj ovde (na engleskom), panel je takođe definisao interese i prava žrtava. 

Ponedeljak 12 Jul, 2021 13:30

Šesta statusna konferencija u predmetu "Tači i drugi" 21. jula

Kao što je objavljeno u sudskom kalendaru, šesta statusna konferencija u predmetu protiv Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija je zakazana za sredu 21. juli u 14:30 sati. Više detalja u nalogu o rasporedu (na engleskom).

Ponedeljak 12 Jul, 2021 11:30

Tužilaštvo podnelo korigovanu optužnicu u predmetu "Gucati&Haradinaj"

U skladu sa nalazima panela Apelacionog suda i odlukom sudije za prethodni postupak od 23. juna, Specijalizovano tužilaštvo je podnelo korigovanu optužnicu u predmetu protiv Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja. Optužnica se može videti ovde (na engleskom).