Predstavnici Odbora za ljudska prava i humanitarnu pomoć nemačkog parlamenta danas su bili u poseti Specijalizovanim većima Kosova i Specijalizovanom tužilaštvu u prostorijama suda u Hagu. Predsednica Ekaterina Trendafilova, zamenik specijalizovanog tužioca Kvai Hong Ip i sekretar dr Fidelma Donlon obavestili su posetioce o radu Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva Kosova.

“Zahvalna sam Saveznoj Republici Nemačkoj na podršci Specijalizovanim većima i njihovom mandatu kao nezavisnom i nepristrasnom sudu, osnovanom uz podršku EU u cilju vođenja pravičnih, nepristrasnih i bezbednih postupaka,” rekla je predsednica Trendafilova.

“Kao predstavnik nemačkog Bundestaga veoma sam impresioniran važnim radom Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva Kosova, koji treba da obezbede kažnjavanje za teška krivična dela i vođenje bezbednih i pravičnih postupaka,” rekao je šef delegacije Jirgen Braun.

Izvor: 
Specijalizovana veća