Početak suđenja g. Pjeteru Šalji pred Specijalizovanim većima Kosova zakazan je 21. februar 2023. Uvodna izlaganja će se nastaviti 22. februara.  

Predsedavajući sudija će 21. februara proglasiti početak suđenja, naložiti da se optuženom pročitaju optužbe, obavestiti ga o određenim pravima i obavezama, pitati da li je razumeo optužnicu i da li želi da potvrdi svoje ranije izjašnjenje da nije kriv. Nakon toga će Specijalizovano tužilaštvo, zastupnik žrtava i odbrana imati svako po dva sata za uvodno izlaganje.

Sednice će biti javne i moći će da se prate na internet stranici Specijalizovanih veća (https://www.scp-ks.org/sr/streaming) na albanskom, srpskom i engleskom, sa odloženim emitovanjem od 45 minuta, ili iz galerije za posetioce u zgradi suda. Podrobnije informacije o rasporedu sednica nalaze se na stranici s kalendarom rada suda  (https://www.scp-ks.org/sr/calendar).

Lica koja žele da prate sednicu iz galerije za posetioce moraju se blagovremeno prijaviti.

Prijave se šalju imejlom na adresu [email protected] sa sledećim podacima: ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja i broj pasoša ili lične karte. U polje “Subject” upišite “Početak suđenja u predmetu Šalja”.

Predstavnici medija treba da pošalju skeniranu pres karticu uz napomenu da li žele da prate sednicu iz galerije za posetioce ili iz medijskog centra.

Rok za prijavu za sednicu 21. februara ističe u četvrtak, 16. februara u 16:00 sati, a za sednicu 22. februara, u petak, 17. februara u 16:00 sati. Po dobijanju prijave, potvrdićemo da li ima još slobodnih mesta. Imejlovi s potvrdom biće poslati u četvrtak popodne (16. februara) odnosno petak popodne, posle 16:00 sati.

Takođe molimo novinare koji žele da prate i snimaju sednicu iz medijskog centra da se prijave na vreme.

Audio-vizuelni snimak uvodnih izlaganja biće što je ranije moguće dostupan na internet stranici Specijalizovanih veća i kanalu YouTube.

Sažetak optužbi

U četiri tačke optužnice, g. Šalja se, po osnovu individualne krivične odgovornosti, tereti za ratne zločine:

  • proizvoljno lišavanje slobode,

  • surovo postupanje,

  • mučenje, i

  • ubistvo.

Kako se navodi u optužnici, krivična dela su izvršena između otprilike 17. maja 1999. i 5. juna 1999. nad licima zatvorenim u fabrici metala u Kukešu u Albaniji, koju je koristila OVK.

Tok postupka

Prvobitna optužnica protiv Pjetera Šalje potvrđena je 12. juna 2020. a korigovana potvrđena optužnica zavedena je 1. novembra 2021.

Gospodin Šalja je uhapšen u Belgiji 16. marta 2021. i doveden u pritvorski objekat Specijalizovanih veća 15. aprila 2021. 

Njegovo prvo pristupanje sudu održano je 19. aprila 2021. pred sudijom za prethodni postupak Nikolom Gijuom. Izjasnio se da nije kriv ni po jednoj tački optužnice.

Dana 21. septembra 2022, sudija za prethodni postupak je prosledio spis predmeta pretresnom panelu I. Konferencija za pripremu suđenja održana je od 18. do 20. oktobra 2022. 

Za sada je osam lica dobilo status žrtve koja učestvuje u postupku. Prijavljivanje za dobijanje statusa žrtve koja učestvuje u postupku i dalje je u toku. Lica koja mogu da dokažu da su pretrpela telesnu, duševnu ili materijalnu štetu kao neposrednu posledicu krivičnog dela navedenog u korigovanoj potvrđenoj optužnici još mogu da se prijave za učešće u postupku. To mogu da budu lica koja su neposredno pretrpela štetu, kao i lica koja su posredno pretrpela štetu jer su, na primer, bila u bliskom ličnom odnosu sa direktnom žrtvom koja je lišena života ili pretrpela povredu.

Podrobnije informacije mogu se naći na internet stranici Specijalizovanih veća http://www.scp-ks.org i na stranici predmeta.

Izvor: 
Specijalizovana veća