U sredu 23. juna, sekretar Specijalizovanih veća Kosova (u daljem tekstu: Specijalizovana veća) dr. Fidelma Donlon i specijalizovani tužilac g. Džek Smit sastali su se sa grupom od 15 organizacija civilnog društva sa Kosova i iz Srbije, iz Sudske informativne mreže (SIM).

Cilj sastanka bio je da se tim nevladinim organizacijama pruže informacije o odvojenim i jasno razgraničenim mandatima Specijalizovanog tužilaštva, odnosno Sekretarijata Specijalizovanih veća, njihovim odgovornostima i radu, i da od njih zatraže povratne informacije i preporuke o budućim aktivnostima programa Specijalizovanih veća za komunikaciju i približavanje javnosti Outreach.

“Veoma je važno da prepoznamo i razumemo očekivanja ljudi na koje se odražava naš rad. Želim da budem što je moguće transparentniji u okviru pravnih, profesionalnih i etičkih ograničenja koja se postavljaju tužiocima i stoga sam otvoren za vaše sugestije u pogledu aktivnosti u kojima bi moje prisustvo moglo da ima pozitivan učinak“, izjavio je specijalizovani tužilac.

Učesnicima se obratila i sekretar, koja ih je upoznala sa sudskim poslovima koje obavlja Sekretarijat i, u vezi s tim, sa tokom sudskih postupaka, kao i sa razvojem situacije izazvane kovidom-19.

“ Na Kosovu i u regionu vlada veliko interesovanje javnosti za naše sudske postupke i aktivnosti. Od početka javnih sudskih postupaka prošlog septembra, našu stranicu na internetu posetilo je skoro 100.000 posetilaca, od kojih 96.000 novih posetilaca. Od vitalnog je značaja da javnost jasno informišemo o našem radu“, zaključila je sekretar.

Nedavno sprovedeno istraživanje javnog mnjenja  pokazuje da 59% ljudi na Kosovu smatra da su „donekle“ ili „veoma dobro“ informisani o Specijalizovanim većima. Kada je reč o zaštiti svedoka, velika većina anketiranih lica se složila da su ove institucije spremne da brzo i efikasno reaguju kako bi zaštitili svedoke.

Uključivanje ljudi na Kosovu i u regionu u dijalog kroz aktivnosti programa Outreach prioritet je Specijalizovanih veća od njihovog osnivanja. Tim programa Outreach organizuje mesečne susrete sa publikom širom Kosova kako bi ih informisali o napredovanju sudskih postupaka, saslušali komentare i bojazni sagovornika i odgovarali na njihova pitanja. Za vreme pandemije kovida-19, te aktivnosti se privremeno održavaju onlajn.

Specijalizovana veća prave i informativne video spotove za emitovanje na albanskom, srpskom i engleskom jeziku o temama kao što su mere za zaštitu svedoka, učešće žrtava u postupcima, mandat Specijalizovanih veća i ombudsmana Specijalizovanih veća.

Od 2018. godine, aktivnosti programa Outreach na Kosovu finansiraju se velikodušnom podrškom Švajcarske.

Izvor: 
Specijalizovana veća