Nakon sastanaka sa civilnim društvom, predsednica Specijalizovanih veća Kosova (SVK), sudija Ekaterina Trendafilova i sekretar dr Fidelma Donlon, su se juče sastali sa ombudsmanom Kosova, gospodinom Naimom Ćelajem. Tokom ovog sastanka, predsednik i sekretar su informisali ombudsmana o radu i mandatu SVK, uključujući i ulogu ombudsmana SVK. Prema Zakonu i Pravilniku o postupku i dokazima SVK, ombudsman SVK samostalno nadzire i štiti osnovna prava i slobode lica koja dolaze u kontakt sa Specijalizovanim većima Kosova i Specijalizovanim tužilaštvom.

U aprilu ove godine, ombudsman SVK, sudija Pietro Spera je takođe imao uvodni sastanak sa gospodinom Ćelajem, koji je održan onlajn.

Izvor: 
Specijalizovana veća