Sudija Čarls L. Smit III (kliknite za download)

nacionalnost: Sjedinjene američke države

DATum imenovanja: 7. februar 2017.

Biografija:

Sudija Čarls L. Smit III radi kao posrednik i arbitar od 2014. godine. Obavljao je dužnosti sudije EULEX-a od 2010. do 2013. U okviru tog mandata bio je član Vrhovnog suda Kosova od 2011. do 2013. godine, a bio je izabran i za potpredsednika (2011-2012.) i predsednika Skupštine sudija EULEX-a (2013.). Prethodno je 1990. bio imenovan za sudiju Okružnog suda u Četvrtom sudskom okrugu Ajove, gde je od 1996. do 2010. bio predsednik suda i član Državnog sudskog saveta Ajove. Od 1970. do 1989. imao je svoju advokatsku kancelariju koja se specijalizovala za građanske i krivične predmete, kao i za poslovno, poresko i ostavinsko pravo. Sudija Smit III je diplomirao na pravnom fakultetu Univerziteta Krejton (Sjedinjene Američke Države) 1970. godine. U Advokatsku komoru Nebraske primljen je u junu 1970. a u Advokatsku komoru Ajove u junu 1971. godine.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Predsedavajući sudija pretresnih panela u predmetima „Gucati&Haradinaj‟ i  „Tači i drugi‟;

Potpredsednik Suda od 29. aprila 2020. godine;

Viši sudija u postupcima žalbi zaposlenih.