Sudija Kai Ambos (kliknite za download)

NAcionalnost: nemačka

Datum imenovanja: 7. Februar 2017.

Biografija:

Sudija Kai Ambos (Nemačka) je upravnik Odseka za Strano i međunarodno krivično pravo i profesor krivičnog prava, krivičnog postupka, uporednog prava i međunarodnog krivičnog prava na Univerzitetu u Getingenu (Nemačka) od maja 2003. godine. Imenovan je za direktora Centra za studije krivičnog prava i krivičnog procesnog prava Latinske Amerike (CEDPAL) na Univerzitetu u Getingenu 2013. godine. Bio je advokat odbrane i konsultant u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnom krivičnom sudu. Od marta 2006. godine, sudija Ambos radi honorarno kao sudija u Pokrajinskom sudu Donje Saksonije u Getingenu, odakle je bio delegiran u Žalbeni sud u Braunšvajgu za 2015. godinu. Sudija Ambos je studirao pravo i političke nauke na univerzitetima u Frajburgu u Brajzgauu (Nemačka), Oksfordu (UK) i Minhenu (Nemačka). Prvi državni ispit položio je 1990. godine a drugi, koji mu je omogućio da radi kao advokat, 1994. godine. Sudija Ambos je doktorirao 1992. godine na Univerzitetu u Minhenu a na istom  univerzitetu je 2001. odbranio habilitacionu tezu. Objavio je veliki broj radova iz oblasti krivičnog prava i postupka, uporednog prava i međunarodnog krivičnog prava.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član panela Apelacionog suda u predmetima „Gucati&Haradinaj‟ i „Mustafa‟.

Član više panela Apelacionog suda, koji su odlučivali o interlokutornim žalbama u predmetima protiv Gucatija&Haradinaja, Tačija i drugih i Šalje.