Sudija Mapi Felt-Folja (kliknite za download)

NAcionalnost: holandija

Datum imenovanja: 7. Februar 2017.

Biografija:

Sudija Mapi Felt-Folja obavlja dužnosti sudije u Žalbenom sudu u Hagu od 2010. godine, gde je član Veća za trgovinu ljudima i međunarodne zločine. Pre toga je od 2006. bila sudija u Prvostepenom sudu u Hagu na predmetima  (međunarodnog) krivičnog prava i ekstradicije. Od 1997. do 2005. je radila u Odseku za krivično pravo Naučnog odeljenja Holandskog vrhovnog suda. U tom periodu je 2001. godine takođe bila izabrana da u Ministarstvu spoljnih poslova bude zamenik predstavnika pred Evropskim sudom za ljudska prava. Predavala je krivično pravo, krivični postupak i evropsko krivično pravo na Univerzitetu u Tilburgu i Univerzitetu Erazmus u Roterdamu (Holandija). Sudija Felt-Folja je diplomirala na pravnom fakultetu Univerziteta u Tilburgu i stekla titulu magistra iz oblasti evropskog prava na Slobodnom univerzitetu u Briselu (Belgija). Titulu doktora nauka iz oblasti ljudskih prava i krivičnog postupka stekla je na Univerzitetu u Tilburgu. Objavila je veliki broj radova iz oblasti krivičnog prava i postupka i evropskog krivičnog prava, a držala je i predavanja o evropskom pravu, trgovini ljudima i  krivičnom (procesnom) pravu.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Predsedavajući sudija pretresnog panela u predmetima protiv Saljiha Mustafe i Pjetera Šalje.