Sudija Mišel Pikar (kliknite za download)

nacionalnost: FRANcuska

DATum imenovanja: 7. februar 2017.

Biografija:

Sudija Mišel Pikar (Francuska) obavlja dužnosti sudije u Žalbenom sudu u Parizu od  juna 2013. godine. Pre toga je radila kao sudija u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju od 2008. do 2013. godine. Od 2007. do 2008. je bila član Savetodavne komisije za ljudska prava na Kosovu, a od 1996. do 2003. predsednik Veća za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Imenovana je za nezavisnog eksperta za Stanje ljudskih prava u Uzbekistanu 2005. godine. Radila je i za Savet Evrope kao ekspert za projekte usklađivanja zakonodavstva u Makedoniji, Albaniji i Bosni i Hercegovini. Sudija Pikar je diplomirala na pravnom fakultetu Univerziteta Pariz II. Diplomu Nacionalnog fakulteta za sudije u Bordou stekla je 1992. godine.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Predsedavajući sudija panela Apelacionog suda u predmetima „Gucati&Haradinaj‟ i „Mustafa‟.

Predsedavajući sudija više panela Apelacionog suda, koji su odlučivali o interlokutornim žalbama u predmetima protiv Gucatija&Haradinaja, Tačija i drugih i P. Šalje.