Sudija Nina H. B. Jorgensen (kliknite za download)

NAcionalnost: Norveška

Datum imenovanja: 22. septembar 2020.

Biografija:

Sudija Nina H. B. Jorgensen je profesor međunarodnog javnog prava na Univerzitetu Sautempton od 2019. Od 2019. do 2021. obavljala je dužnost zamenika direktora Pravnog fakulteta (za istraživačku delatnost). Bila je profesor prava (2014-2018) i vanredni profesor prava (2010-2014) na Kineskom univerzitetu Hong Konga. Od 2001. do 2010. obavljala je različite dužnosti na Specijalnom sudu za Sijera Leone, između ostalog, kao viši tužilac u žalbenom postupku i viši pravni savetnik u Tužilaštvu, zatim u Vanrednim većima pri sudovima Kambodže i u Međunarodnim krivičnim sudovima za bivšu Jugoslaviju i Ruandu. Radila je i za Kancelariju OEBS za demokratske institucije i ljudska prava u Varšavi na poslovima pravnog savetnika za toleranciju i prevenciju diskriminacije. Bila je i savetnik Ujedinjenih nacija i nevladinih organizacija za pitanja iz oblasti međunarodnog krivičnog pravosuđa. Sudija Jorgensen stekla je zvanje doktora nauka iz filozofije na Univerzitetu Oksford i diplomirala na pravnom fakultetu Univerziteta Bristol (Ujedinjeno Kraljevstvo). Postala je član Advokatske komore Engleske i Velsa („Gray’s Inn“) 1999. i ovlašćena je da postupa kao advokat. Objavila je brojne radove iz oblasti međunarodnog krivičnog i krivično-procesnog prava.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član panela Apelacionog suda u predmetu „Gucati&Haradinaj‟ i „Mustafa‟.

Član više panela Apelacionog suda, koji su odlučivali o interlokutornim žalbama u predmetima protiv Gucatija&Haradinaja, Tačija i drugih i P. Šalje.