Sudija Romina Inkuti (kliknite za download)

NAcionalnost: italija

Datum imenovanja: 22. septembar 2020.

Biografija:

Sudija Romina Inkuti obavlja dužnost sudije u Nadzornom sudu u Rimu od 2018. Radila je kao pravni savetnik italijanske ambasade u Vašingtonu (2016-2018), pravni savetnik u Kancelariji zastupnika italijanske vlade pred Evropskim sudom za ljudska prava, pravni savetnik Službe za pravne poslove, diplomatske sporove i međunarodne sporazume (2012-2016) i sudija savetnik u Generalnom direktoratu za krivično pravosuđe Ministarstva pravde Italije (2010-2012). Pre toga, Sudija Inkuti obavljala je dužnost sudije u Krivičnom sudu u Rimu (1996-1997. i 2000-2010) i radila kao javni tužilac na Siciliji (1997-2000).

predmeti/FUNkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član Specijalizovanog veća Ustavnog suda od septembra 2020 (rezervni sudija).

Član više panela Ustavnog suda, koji su odlučivali po, između ostalih, zahtevima za ocenu ustavnosti podnetih od strane TačijaVeseljijaKrasnićija kao i dva zahteva od strane Šalje (prvidrugi)