Sudija Romina Inkuti (kliknite za download)

NAcionalnost: italija

Datum imenovanja: 22. septembar 2020.

Biografija:

Sudija Romina Inkuti obavlja dužnost sudije u Nadzornom sudu u Rimu od 2018. Radila je kao pravni savetnik italijanske ambasade u Vašingtonu (2016-2018), pravni savetnik u Kancelariji zastupnika italijanske vlade pred Evropskim sudom za ljudska prava, pravni savetnik Službe za pravne poslove, diplomatske sporove i međunarodne sporazume (2012-2016) i sudija savetnik u Generalnom direktoratu za krivično pravosuđe Ministarstva pravde Italije (2010-2012). Pre toga, Sudija Inkuti obavljala je dužnost sudije u Krivičnom sudu u Rimu (1996-1997. i 2000-2010) i radila kao javni tužilac na Siciliji (1997-2000).

predmeti/FUNkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član Specijalizovanog veća Ustavnog suda od septembra 2020 (rezervni sudija).

Član više panela Ustavnog suda, koji su odlučivali po, između ostalih, zahtevima za ocenu ustavnosti podnetih od strane TačijaVeseljijaKrasnićija, zahtevima od strane Šalje (prvidrugi, treći), kao i Nasima Haradinaja