23 mar 2020

U ime Specijalizovanih veća Kosova (SVK), sekretar Fidelma Donlon potpisala je sporazum s Ministarstvom spoljnih poslova Švajcarske na osnovu kojeg će ova zemlja tokom 2020. i...

20 mar 2020

Dana 19. marta 2020, sudija Kit Rejnor uručio je predsednici Ekaterini Trendafilovoj ostavku na funkciju potpredsednika i sudije sa Liste međunarodnih sudija Specijalizovanih...

10 mar 2020

Na dan 6. marta 2020, sudija Andres Parmas uručio je predsednici Ekaterini Trendafilovoj ostavku na funkciju sudije na listi međunarodnih sudija Specijalizovanih veća Kosova (...

24 febr 2020

Specijalizovani tužilac obavestio je predsednicu Specijalizovanih veća Kosova o svojoj nameri da pokrene postupke pred Specijalizovanim većima i zatražio da se, u skladu sa...

24 febr 2020

Specijalizovana veća Kosova (SVK) su danas, u ponedeljak, 24. februara 2020, pridodala nova imena branilaca i zastupnika žrtava.  Upisom u imenik, advokati stiču pravo postupanja pred SVK u...

23 jan 2020

Generalni direktor za multilateralne poslove belgijskog Ministarstva spoljnih poslova g. Aksel Kenes i stalni predstavnik Belgije u međunarodnim organizacijama u Hagu ambasador...

Pages