Trupi Gjykues I i Dhomave të Specializuara të Kosovës, ka caktuar shpalljen e aktgjykimit në çështjen gjyqësore Prokurori i Specializuar kundër Salih Mustafës, më 16 dhjetor 2022 në orën 9:00. 

Seanca do të jetë publike dhe mund të përcillet në shqip, serbisht dhe anglisht përmes faqes së internetit të DHSK-së (https://www.scp-ks.org/sq/transmetim) me 10 minuta vonesë ose nga galeria publike në mjediset e gjykatës. Më shumë informacion lidhur me kalendarin e seancave mund të gjeni në kalendarin e gjykatës  (https://www.scp-ks.org/sq/calendar).

Për të ndjekur seancën nga galeria për publikun nevojitet regjistrim paraprak.

Janë të lutur të regjistrohen paraprakisht edhe gazetarët që dëshirojnë të incizojnë seancën nga qendra për median.

Për t’u regjistruar paraprakisht, dërgoni një mesazh elektronik (email) në adresën [email protected] me emrin tuaj, shtetësinë, datën e lindjes dhe numrin e pasaportës ose të letërnjoftimit dhe në rreshtin e lëndës shënoni “Aktgjykimi”.

Ju lutemi përfaqësuesve të medias të dërgojnë të skanuar kartelën e shtypit dhe të bëjnë me dije nëse do ta përcjellin seancën nga galeria publike apo qendra e medias. Afati i fundit për regjistrimin paraprak është të martën, 13 dhjetor në orën 16:00. Ju lutem kini parasysh se vendi juaj konsiderohet i konfirmuar vetëm pasi të keni marrë konfirmimin me postë elektronike. Konfirmimi me postë elektronike do të dërgohet të martën pasdite (13 dhjetor) pas orës 16:00.

Kopja e incizimit audiovizual të shpalljes së aktgjykimit do të jetë e disponueshme më vonë gjatë asaj dite, më 16 dhjetor, në faqen e internetit të DHSK-së dhe në kanalin YouTube.

Pas seancës, në orën 11:00, zëdhënësit e DHSK-së do të mbajnë një konferencë për shtyp ku gazetarët mund të bëjnë pyetje. Gazetarët mund të jenë të pranishëm fizikisht në sallën e konferencave për shtyp në DHSK ose përmes aplikacionit Zoom nga interneti. Gazetarët që dëshirojnë të marrin pjesë në informimin për shtyp nga interneti duhet të dërgojnë një mesazh në adresën [email protected] dhe ne do t’ju dërgojmë lidhjen.

Përmbledhje e aktakuzës

Prokurori i Specializuar e akuzon Salih Mustafën për përgjegjësi penale individuale dhe përgjegjësi penale si epror për krimet e kryera nga disa anëtarë të UÇK-së kundër personave të ndaluar në kompleksin e ndalimit në Zllash, në rajonin Gollak të Kosovës.

Sipas aktakuzës, afërsisht midis 1 prillit 1999 dhe rreth fundit të prillit 1999, Salih Mustafa dhe disa ushtarë, policë e roja të UÇK-së patën të njëjtin qëllim të përbashkët të marrjes në pyetje dhe keqtrajtimit të të ndaluarve në kompleksin e ndalimit në Zllash dhe qëllimi i përbashkët përfshinte krimet e specifikuara si në vijim.

Akuzat janë si më poshtë:

KATËR AKUZA PËR KRIME LUFTE

  • Ndalim arbitrar (Pika 1)
  • Trajtim mizor  (Pika 2)
  • Torturë (Pika 3)
  • Vrasje e paligjshme (Pika 4)

Historiku i çështjes

Më 24 shtator 2020, Salih Mustafa u arrestua dhe u transferua në objektin e paraburgimit të DHSK-së. Më 28 shtator 2020, bëri paraqitjen e parë para Gjykatësit të Procedurës Paraprake, Nikola Giju. Në paraqitjen e mëtejshme më 28 tetor 2020, z. Mustafa u vetëdeklarua i pafajshëm në lidhje me të gjitha akuzat e paraqitura në aktakuzë.

Palët, Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) dhe Mbrojtja dorëzuan (në mënyrë konfidenciale) versionet më të fundit të dosjeve paraprake, përkatësisht më 22 shkurt dhe 6 maj 2021. Më 7 maj 2021, Gjykatësi i Procedurës Paraprake ia kaloi dosjen e çështjes Trupit Gjykues I.

Tetë viktima morën pjesë në procesin gjyqësor si një grup i vetëm dhe u përfaqësuan në sallën e gjyqit nga mbrojtësja e viktimave.

Gjykimi filloi më 15 shtator 2021 me deklaratat hyrëse të Prokurorit të Specializuar dhe mbrojtëses së viktimave. ZPS-ja thirri 14 dëshmitarë dhe më 4 shkurt 2022 mbylli paraqitjen e provave të veta.

Më 23 shkurt 2022, Trupi Gjykues hodhi poshtë mocionin e Mbrojtjes për rrëzimin e akuzave kundër të akuzuarit në bazë të rregullës 130 të Rregullores së Procedurës dhe Provave të DHSK-së.

Më 21 mars paraqiti prova mbrojtësja e viktimave, kur një nga viktimat pjesëmarrëse në çështjen gjyqësore i shprehu pikëpamjet dhe shqetësimet Trupit Gjykues.

Më 22 mars 2022, Mbrojtja filloi paraqitjen e provave të veta dhe thirri 15 dëshmitarë për të dhënë dëshmi. Më 22 maj 2022 Mbrojtja njoftoi mbylljen zyrtare të paraqitjes së provave të veta. 

Më 1 qershor 2022, ZPS-ja paraqiti kundërprova, ku thirri një dëshmitar dhe paraqiti prova shkresore shtesë.

Më 3 qershor 2022, Trupi Gjykues kërkoi prova shtesë në bazë të rregullës 132 të Rregullores, konkretisht dy aktekspertiza lidhur me vlerësimin mjekësor të disa prej viktimave të pranuara në këtë çështje gjyqësore.

Më 20 qershor 2022 u mbyll procedura e paraqitjes së provave në këtë çështje gjyqësore. Palët dorëzuan dosjet gjyqësore përfundimtare përkatësisht më 21 dhe 22 korrik 2022. 

Deklaratat përmbyllëse të ZPS-së, mbrojtëses së viktimave dhe Mbrojtjes u mbajtën më 13 deri më 15 shtator 2022.

Për më shumë informacion, ju lutem vizitoni faqen e internetit të Dhomave të Specializuara të Kosovës www.scp-ks.org dhe rubrikën Çështje Gjyqësore - Salih Mustafa.

 

Burimi: 
Dhomat e specializuara