Pretresni panel II Specijalizovanih veća Kosova zakazao je izricanje presude u predmetu Specijalizovani tužilac protiv Saljiha Mustafe za 16. decembar u 9:00 časova.

Sednica će biti javna i moći će da se prati na vebsajtu Specijalizovanih veća (https://www.scp-ks.org/sr/streaming) na albanskom, srpskom i engleskom (sa odlaganjem od 10 minuta) ili iz galerije za posetioce u zgradi suda. Podrobnije informacije o rasporedu sednica možete naći na stranici s kalendarom rada suda (https://www.scp-ks.org/sr/calendar).

Lica koja žele da prate sednicu iz galerije za posetioce moraju se blagovremeno prijaviti.

Takođe molimo novinare koji žele da prate i snimaju sednicu iz medijskog centra da se prijave na vreme.

Prijave se šalju imejlom na adresu [email protected] sa sledećim podacima: ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja i broj pasoša ili lične karte. U polje “Subject” upišite “Presuda”.

Predstavnici medija treba da pošalju skeniranu pres karticu uz napomenu da li žele da prate sednicu iz galerije za posetioce ili iz medijskog centra. Rok za prijavu je utorak, 13. decembar, do 16:00 časova. Po dobijanju prijave, potvrdićemo da li ima još slobodnih mesta. Imejlovi s potvrdom biće poslati u utorak, 13. decembra, posle 16:00 časova.

Video snimak izricanja presude biće dostupan kasnije istog dana na veb stranici Specijalizovanih veća i našem Youtube kanalu.

Nakon sednice, u 11:00 časova, portparoli Specijalizovanih veća održaće konferenciju za štampu na kojoj će novinari moći da postavljaju pitanja. Novinari mogu prisustvovati konferenciji za štampu direktno, u zgradi Specijalizovanih veća, ili preko aplikacije Zoom. Ukoliko konferenciju želite da pratite preko interneta, potrebno je poslati imejl na [email protected], posle čega će vam biti prosleđen link.

Sažetak optužbi

Specijalizovani tužilac tereti Saljiha Mustafu po osnovu individualne krivične odgovornosti i krivične odgovornosti pretpostavljenog za zločine koje su počinili određeni pripadnici OVK protiv lica zatočenih u selu Zlaš na području Goljaka na Kosovu.

Prema navodima optužnice, približno od 1. aprila 1999. do pred kraj aprila 1999. Saljih Mustafa i izvesni vojnici OVK, pripadnici policije i stražari, imali su zajednički cilj da saslušavaju i zlostavljaju zatvorenike na imanju u Zlašu, a taj zajednički cilj podrazumevao je činjenje krivičnih dela navedenih u optužnici.

Optužbe glase:

ČETIRI TAČKE OPTUŽNICE ZA RATNE ZLOČINE

  • proizvoljno lišavanje slobode (tačka 1)
  • surovo postupanje (tačka 2)
  • mučenje (tačka 3)
  • ubistvo (tačka 4)

Tok postupka

Saljih Mustafa je uhapšen i prebačen u pritvorski objekat SVK 24. septembra 2020. Prvo pristupanje sudu održano je 28. septembra 2020, pred sudijom za prethodni postupak Nikolom Gijuom. Tokom ponovnog pristupanja sudu 28. oktobra 2020, Mustafa se po svim tačkama optužnice izjasnio da nije kriv.

Strane u postupku – Specijalizovano tužilaštvo i odbrana – podnele su (kao poverljive) poslednje verzije svojih pretpretresnih podnesaka 22. februara 2021. odnosno 6. maja 2021. Dana 7. maja 2021, sudija za prethodni postupak predao je spis predmeta Pretresnom panelu I.

U postupku je učestvovalo osam žrtava u okviru jedne grupe koju je u sudnici predstavljao zastupnik žrtava.

Suđenje je počelo 15. septembra 2021. sa uvodnim izlaganjima specijalizovanog tužioca i zastupnika žrtava. Tužilaštvo je pozvalo 14 svedoka, a izvođenje dokaza okončano je 4. februara 2022.

Dana 23. februara 2022, pretresni panel je odbio zahtev odbrane u skladu s pravilom 130 Pravilnika o postupku i dokazima za odbacivanje svih optužbi iz optužnice pred Specijalizovanim većima Kosova.

Zastupnik žrtava je predočio svoje dokaze 21. marta, kada je jedna od žrtava-učesnika iznela svoje stavove i probleme pred pretresnim panelom.

Izvođenje dokaznog postupka odbrane je započelo 22. marta 2022. Odbrana je pozvala 15 svedoka. Dana 26. maja 2022. odbrana Saljiha Mustafe zvanično je obavestila o završetku izvođenja svojih dokaza u predmetu.

Dana 1. juna 2022, tužilaštvo je u okviru pobijanja dokaza odbrane pozvalo jednog svedoka i podnelo dodatne dokumente za uvođenje u dokazni spis.

Dana 3. juna 2022, na zahtev panela u skladu s pravilom 132 Pravilnika, predočeni su dodatni dokazi u vidu dva izveštaja veštaka o medicinskom pregledu nekih od učesnika-žrtava u postupku.

Dokazni postupak u ovom predmetu okončan je 20. juna 2022. Strane u postupku su 21. odnosno 22. jula 2022. podnele svoje završne podneske.

Iznošenje završnih izlaganja održano je od 13. do 15. septembra 2022.

Podrobnije informacije naći ćete na vebsajtu SVK www.scp-ks.org i na stranici predmeta Saljiha Mustafe.

Izvor: 
Specijalizovana veća