KSC-BC-2018-01 (numri i përkohshëm i çështjes)
Isni Kilaj u arrestua më 2 nëntor 2023 dhe u transferua në njësinë e paraburgimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës më 3 nëntor 2023. Seanca e paraqitjes së parë të Kilajt u mbajt më 4 nëntor 2023 para gjykatësit të vetëm në bazë të nenit 41 të Ligjit dhe rregullës 55 të Rregullores.
KSC-BC-2023-10
Sabit Januzi dhe Ismet Bahtijari u arrestuan më 5 tetor në Kosovë dhe u transferuan në objektin e Paraburgimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës më 6 tetor 2023. Haxhi Shala u arrestua më 11 dhjetor në Kosovë dhe u transferuan në Objektin e Paraburgimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës më 12 dhjetor 2023. Më 13 dhjetor 2023, ZPS-ja dorëzoi kërkesë për bashkimin e çështjes kundër Januzit dhe Bahtijarit (KSC-BC-2023-10) me çështjen kundër Haxhi Shalës (KSC-BC-2023-11). Më 8 shkurt 2024, Gjykatësi i Procedurës Paraprake miratoi kërkesën e ZPS-së për bashkimin e dy çështjeve dhe vendosi që çështja e përbashkët do të quhet Prokurori i Specializuar kundër Sabit Januzit, Ismet Bahtijarit dhe Haxhi Shalës dhe do të mbajë numrin e çështjes KSC-BC-2023-10. Më 27 mars 2024, Gjykatësi i Procedurës Paraprake caktoi 21 qershorin 2024 si datë për kalimin e dosjes së çështjes Trupit Gjykues.