Afati përmbyllës i Ftesës sonë për Aplikime 2-2022 ishte 24 qershor 2022. Aktualisht është duke u kryer procedura e përzgjedhjes dhe rekrutimit. Ju lutemi vizitoni rregullisht faqen tonë për mundësi të tjera në të ardhmen.