Afati përmbyllës i Ftesës sonë për Aplikime 1-2021 ishte 10 maj 2021.

Aktualisht është duke u kryer procedura e përzgjedhjes dhe rekrutimit. Ju lutemi vizitoni rregullisht faqen tonë për mundësi të tjera në të ardhmen.