Afati përmbyllës i Ftesës sonë për Aplikime 3-2022 ishte 13 janar 2023. Aktualisht është duke u kryer procedura e përzgjedhjes dhe rekrutimit. Ju lutemi vizitoni rregullisht faqen tonë për mundësi të tjera në të ardhmen.