Rok za prijavljivanje na naš opšti konkurs 1-2021 istekao je 10. maja 2021.

U toku je odabir i angažovanje kandidata. Molimo da redovno posećujete našu internet stranicu kako biste se informisali o budućim konkursima.