AKTUELNI OPŠTI KONKURS I SLOBODNA RADNA MESTA

Na našem internet sajtu objavljena je dopuna najnovijeg vanrednog opšteg konkursa CfC 5-2019 (kompilacija svih slobodnih radnih mesta). Slobodna radna mesta objavljena su i pojedinačno. Ukoliko želite da se prijavite na konkurs, potrebno je da popunite prijavu u elektronskom formatu i da je pošaljete na elektronsku adresu applications@scp-ks.org. Rok za podnošenje prijava ističe 7. februara 2020. godine u 17 časova (po briselskom vremenu).

 

PRIJAVE PRIMLJENE POSLE ISTEKA ROKA NEĆE SE PRIHVATITI. PRE PODNOŠENJA PRIJAVE, PAŽLJIVO PROUČITE SVE INFORMACIJE IZNETE U OPŠTEM KONKURSU, KAO I DOLE NAVEDENE  NAPOMENE.

OPŠTE NAPOMENE:

  • Vaša prijava će biti razmotrena samo ako je podneta u  elektronskom prijavnom obrascu.  Molimo da obavezno koristite odgovarajući prijavni obrazac sa naše internet stranice i da u rubrike unesete sve tražene podatke;
  • Prihvatiće se samo jedna prijava po kandidatu. Međutim, koristeći isti prijavni obrazac možete se prijaviti za ukupno tri radna mesta i ujedno navesti svoj redosled prioriteta;
  • Prijavni obrazac mora biti popunjen na engleskom jeziku;
  • Pobrinite se da svaka rubrika obrasca bude tačno popunjena jer će se vaša prijava ocenjivati na osnovu potpunosti i tačnosti svih podataka koje ste uneli u obrazac;
  • Pre nego što popune prijavu, kandidati treba da procene da li ispunjavaju sve uslove navedene u opisu radnog mesta;
  • Kandidati koji žele da se prijave u svojstvu detaširanih lica, prijavu podnose preko svojih nacionalnih tela za detaširanje;
  • Kandidati koji žele da se prijave u svojstvu lica koja sklapaju ugovor o radu, treba da sačuvaju svoju elektronsku prijavu pod sledećim naslovom: "PREZIME Ime.docx" i da je pošalju kao prilog na odgovarajuću imejl adresu Službe za ljudske resurse: applications@scp-ks.org;
  • Služba za ljudske resurse će potvrditi prijem vaše prijave. O ishodu konkursa bićete obavešteni elektronskom poštom;
  • Link na obaveštenje o zaštiti privatnosti se nalazi ovde.