Rok za prijavljivanje na naš opšti konkurs 1-2020 istekao je 25. novembra 2020. U toku je odabir i angažovanje kandidata. Molimo da redovno posećujete našu internet stranicu kako biste se informisali o budućim konkursima.