Poziv za prijavljivanje na naš oglas (CFC) 2-2022. 

rok za slanje prijava je 10. jun 2022. DO 17:00H (PO BRISELSKOM VREMENU).

napominjemo da prijave koje pristignu nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

CfC 2-2022: sva otvorena mesta navedena, su u produžetku zbirno i pojedinačno:

PRE PODNOŠENJA PRIJAVE PAŽLJIVO PROČITAJTE SVE INFORMACIJE IZ OGLASA I NAPOMENE U DNU OVOG TEKSTA.

Razmatraće se SAMO prijave podnete na odgovarajućem obrascu i to, kako je objašnjeno, na jedan od sledećih načina:   

Za kandidate za zaposlenje iz država članica Evropske unije (EU):

Onlajn obrazac za prijavu zajedno sa Dodatkom (Prilog 3 koji treba ručno ispuniti i učitati) na:  

https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/web/DPA/357/details.do

Za detaširane kandidate koje upućuju države članice EU::

Onlajn obrazac za prijavu zajedno sa Dodatkom (Prilog 3 koji treba ručno ispuniti i učitati) na: 

https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/web

Za kandidate za zaposlenje iz trećih država kontributora:

Obrazac za prijavu (Prilog 2, kliknite ovde da preuzmete dokument) treba da memorišete u formatu “PREZIME, Ime.docx” i pošaljete na imejl adresu: [email protected]

Za detaširane kandidate koje upućuju treće države kontributori:

Obrazac za prijavu (Prilog 2, kliknite ovde da preuzmete dokument) treba da memorišete u formatu “PREZIME, Ime.docx” i pošaljete Službi za planiranje i vođenje civilnih operacija (CPCC) na imejl adresu: [email protected]

 

NAPOMENE:

  • Uzeće se u razmatranje samo jedna prijava po kandidatu, i to poslednja prijava koju primimo pre isteka roka ili prijava dostavljena posredstvom nacionalnih vlasti, kojoj se daje prioritet. Međutim, možete da se prijavite na tri oglašena mesta koristeći isti obrazac, na kome treba da naznačite i svoj redosled prioriteta;
  • Obrazac prijave mora da bude popunjen na engleskom jeziku;
  • Molimo proverite da li ste tačno popunili sve delove obrasca pošto će se ocenjivati i potpunost odnosno tačnost svih informacija koje dostavite u svojoj prijavi;
  • Pre podnošenja prijave kandidati treba da procene da li ispunjavaju sve uslove za prijem iz opisa  radnog mesta na koje se prijavljuju;
  • Kandidati iz zemalja članica EU koji imaju pitanja u vezi sa onlajn obrascem za prijavljivanje ili se susretnu sa tehničkim problemima treba da pošalju svoje upite na: [email protected].
  • Kandidati će imejlom biti obavešteni o ishodu konkursa.
  • Ovde je link za Obaveštenje o zaštiti privatnosti.