Rok za prijavljivanje na naš opšti konkurs 3-2022 istekao je 13. januara  2023. U toku je odabir i angažovanje kandidata. Molimo da redovno posećujete našu internet stranicu kako biste se informisali o budućim konkursima.