Rok za prijavljivanje na naš opšti konkurs 2-2022 istekao je 24. juna 2022. U toku je odabir i angažovanje kandidata. Molimo da redovno posećujete našu internet stranicu kako biste se informisali o budućim konkursima.