Za većinu raspisanih radnih mesta u okviru konkursa 1-2020 rok za prijavu istekao je 16. novembra 2020. samo za devet radnih mesta rok za prijave produžen je do 25. novembra 2020. u 17h (po briselskom vremenu).

Napominjemo da prijave koje pristignu nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

CfC 1-2020: sva otvorena mesta navedena zbirno.

PRE PODNOŠENJA PRIJAVE PAŽLJIVO PROČITAJTE SVE INFORMACIJE IZ OGLASA I NAPOMENE U DNU OVOG TEKSTA.

Razmatraće se SAMO prijave podnete na odgovarajućem obrascu i to, kako je objašnjeno, na jedan od sledećih načina:   

Za kandidate za spoljne saradnike iz država članica Evropske unije (EU):

Onlajn obrazac za prijavu zajedno sa Dodatkom (Prilog 3) koji treba ručno ispuniti i učitati na:  

https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/DPA/357/details.do

Za detaširane kandidate koje upućuju države članice EU:

Onlajn obrazac za prijavu zajedno sa Dodatkom (Prilog 3) koji treba ručno ispuniti i učitati na:

https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/

Za kandidate za spoljne saradnike iz trećih država kontributora:

Obrazac za prijavu (Prilog 2, kliknite ovde da preuzmete dokument) treba da sačuvate u formatu “PREZIME, Ime.pdf” i pošaljete na imejl adresu: applications@scp-ks.org

Za detaširane kandidate koje upućuju treće države kontributori:

Obrazac za prijavu (Prilog 2, kliknite ovde da preuzmete dokument) treba da sačuvate u formatu “PREZIME, Ime.pdf” i pošaljete Službi za planiranje i vođenje civilnih operacija (CPCC)

na imejl adresu: schr@eeas.europa.eu

 NAPOMENE:

  • Molimo da za popunjavanje dodatka/prijavnog obrasca koristite Adobe Reader, a ne (macOS) Preview; 
  • Uzeće se u razmatranje samo jedna prijava po kandidatu, i to poslednja prijava koju primimo pre isteka roka ili prijava dostavljena posredstvom nacionalnih vlasti, kojoj se daje prioritet. Međutim, možete da se prijavite na tri oglašena mesta koristeći isti obrazac, na kome treba da naznačite i svoj redosled prioriteta;
  • Obrazac prijave mora da bude popunjen na engleskom jeziku;
  • Molimo proverite da li ste tačno popunili sve delove obrasca pošto će se ocenjivati i potpunost odnosno tačnost svih informacija koje dostavite u svojoj prijavi;
  • Pre podnošenja prijave kandidati treba da procene da li ispunjavaju sve uslove za prijem iz opisa  radnog mesta na koje se prijavljuju;
  • Kandidati iz zemalja članica EU koji imaju pitanja u vezi sa onlajn obrascem za prijavljivanje ili se susretnu sa tehničkim problemima treba da pošalju svoje upite na: goalkeeper.registrar@eeas.europa.eu.
  • Kandidati će imejlom biti obavešteni o ishodu konkursa.
  • Ovde je link za Obaveštenje o zaštiti privatnosti.