AKTUELNI OPŠTI KONKURS I SLOBODNA RADNA MESTA

Rok za prijavu na opšti konkurs (CfC 1-2019 - Stažiranje) istekao je 10. maja 2019. Trenutno je u toku odabir i angažovanje kandidata.

 

PRIJAVE PRIMLJENE POSLE ISTEKA ROKA NEĆE SE PRIHVATITI. PRE PODNOŠENJA PRIJAVE, PAŽLJIVO PROUČITE SVE INFORMACIJE IZNETE U OPŠTEM KONKURSU, KAO I DOLE NAVEDENE  NAPOMENE.

OPŠTE NAPOMENE:

  • Vaša prijava će biti razmotrena samo ako je podneta u  elektronskom prijavnom obrascu.  Molimo da obavezno koristite odgovarajući prijavni obrazac i da u rubrike unesete sve tražene podatke;

  • Prihvatiće se samo jedna prijava po kandidatu. Međutim, koristeći isti prijavni obrazac možete se prijaviti za ukupno tri radna mesta i ujedno navesti svoj redosled prioriteta;

  • Prijavni obrazac mora biti popunjen na engleskom jeziku;

  • Pobrinite se da svaka rubrika obrasca bude tačno popunjena jer će se vaša prijava ocenjivati na osnovu potpunosti i tačnosti svih podataka koje ste uneli u obrazac;

  • Pre nego što popune prijavu, kandidati treba da procene da li ispunjavaju sve uslove navedene u opisu radnog mesta;

  • Kandidati koji žele da se prijave u svojstvu detaširanih lica, prijavu podnose preko svojih nacionalnih tela za detaširanje;

  • Kandidati koji žele da se prijave u svojstvu lica koja sklapaju ugovor o radu, treba da sačuvaju svoju elektronsku prijavu pod sledećim naslovom: "PREZIME, Ime.docx" i da je pošalju kao prilog na odgovarajuću imejl adresu Službe za ljudske resurse: applications@scp-ks.org(link sends e-mail) ili internship@scp-ks.org(link sends e-mail);

  • Služba za ljudske resurse će potvrditi prijem vaše prijave. O ishodu konkursa bićete obavešteni elektronskom poštom;

  • Link na obaveštenje o zaštiti privatnosti se nalazi ovde