Produženi rok za prijavljivanje na opšti konkurs 1-2023 istekao je 8. novembra 2023. u 17:00 h (po briselskom vremenu).

Prijave pristigle posle isteka navedenog roka neće se razmatrati.

U toku je odabir i angažovanje kandidata.

Molimo da redovno posećujete našu internet stranicu kako biste se informisali o budućim konkursima.