Gjykatësi Vladimir Mikula (klikoni për të shkarkuar)

SHTETËSIA: republika Çeke

DATA E EMËRIMIT: 7 SHKURT 2017

Biografia:

Nga 2011 deri më 2017 gjykatësi Vladimir Mikula ishte gjykatës i EULEX-it. Gjithashtu, ai ka qenë gjykatës në rajonin e Bohemisë Veriore në Republikën Çeke që prej vitit 2007. Më herët ka punuar edhe si këshilltar ligjor i institucioneve financiare në Pragë. Gjykatësi Mikula është diplomuar si jurist në Universitetin e Pragës (Republika Çeke).

ÇËshtjet/funksionet NË DHSK:

Anëtar (gjykatës rezervë) i Trupit Gjykues në çështjet kundër Salih Mustafës dhe Pjetër Shalës.