Sudija Vladimir Mikula  (kliknite za download)

NAcionalnost: Republika Češka

Datum imenovanja: 7. Februar 2017.

Biografija:

Sudija Vladimir Mikula je obavljao dužnosti sudije EULEX-a od 2011. do 2017. godine, a pre toga je od 2007. godine radio kao sudija u Severnoj Bohemiji u Republici Češkoj. Do tada je kao advokat savetovao finansijske ustanove u Pragu. Sudija Mikula je diplomirao na pravnom fakultetu Univerziteta u Pragu (Republika Češka).

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član (rezervni sudija) pretrenog panela u predmetima protiv Saljiha Mustafe i Pjetera Šalje