Afati përmbyllës i Ftesës sonë më të fundit për Aplikime për Praktikë Profesionale 1-2022 ishte 26 gusht 2022. Aktualisht është duke u kryer procedura e përzgjedhjes dhe rekrutimit. Ju lutemi vizitoni faqen tonë rregullisht për mundësi të tjera në të ardhmen.