Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova okrenuti su budućnosti i pozivaju sve zainteresovane da se prijave za staž u našoj organizaciji, gde će, radeći u našem sastavu, moći da steknu jedinstveno i neposredno praktično iskustvo.

Stažisti mogu biti diplomci i postdiplomci, odnosno: a) studenti; b) mladi profesionalci koji su nedavno stekli univerzitetsku diplomu; i c) profesionalci sa univerzitetskom diplomom kojima će stažiranje koristiti za nastavak studija ili za akademska istraživanja i pisane radove u nekoj od oblasti povezanih sa radom Specijalizovanih veća.

Stažisti mogu biti državljani država članica Evropske unije ili trećih zemalja kontributora (Kanada, Norveška, Švajcarska, Turska i Sjedinjene Američke Države).

Smatra se da će stažiranje biti uzajamno korisno. Stažisti će imati priliku da se temeljnije upoznaju sa Specijalizovanim većima Kosova i njihovim zadatkom i da budu deo jedne dinamične organizacije koja se brzo razvija, dok će Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova imati koristi od uvida, iskustva i pomoći motivisanih stažista.