Afati përmbyllës i Ftesës sonë më të fundit për Aplikime për Praktikë Profesionale 1-2023 ishte 10 mars 2023.

Aktualisht është duke u kryer procedura e përzgjedhjes dhe rekrutimit.

Ju lutemi vizitoni faqen tonë rregullisht për mundësi të tjera në të ardhmen.