Četvrtak 8 Februar, 2024 18:45

Saljih Mustafa: odluka o potencijalnom sukobu interesa oko imenovanja branioca

Primivši zahtev Venkatešvari Alagendre u vezi sa njenim potencijalnim imenovanjem za branioca Saljiha Mustafe, pretresni panel u predmetu Tači i drugi je danas, 8. februara, utvrdio da postoji potencijalni sukob interesa ukoliko bi ona, uz trenutno zastupanje Jakupa Krasnićija, takođe zastupala i Saljiha Mustafu. Međutim, pretresni panel je naglasio da ovu odluku ne treba smatrati njegovim stavom o tome da li Alagendra treba da bude imenovana za Mustafinog branioca ili ne, jer o ovim stvarima odlučuje sekretar Suda.

Više detalja možete pronaći u odluci, a evo i naših prethodnih vesti o ovom pitanju: 25/01/2024, 30/01/2024