15. decembra 2020. u 15:00 časova održaće se prvo pristupanje sudu Nasima Haradinaja u sudnici Specijalizovanih veća Kosova u Hagu.

Specijalizovano tužilaštvo uhapsilo je Nasima Haradinaja (u daljem tekstu: g. Haradinaj) 25. septembra na Kosovu. Tog istog dana prebačen je u Hag na osnovu  naloga za hapšenje i dovođenje koje je izdao sudija Specijalizovanih veća Kosova.

Potvrđena optužnica tereti g. Haradinaja za krivična dela protiv pravosuđa, odnosno ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti, zastrašivanje svedoka, odmazdu i povredu tajnosti postupka. 

Optužbe iz potvrđene optužnice počivaju na dobro utemeljenoj sumnji da je najkasnije od 7. do 25. septembra, na tri konferencije za štampu i drugim skupovima koji su se medijski prenosili, kao i daljim distribuiranjem, uključujući putem izjava na društvenim mrežama, g. Haradinaj neovlašćeno otkrio informacije zaštićene Zakonom o Specijalizovanim većima, uključujući zaštićene podatke o izvesnim (potencijalnim) svedocima na osnovu kojih se može otkriti njihov identitet. G. Haradinaj je takođe (potencijalnim) svedocima upućivao potcenjivačke optužbe i poruke i u više navrata izražavao nameru da sabotira rad Specijalizovanih veća. Tim radnjama je g. Haradinaj učinio povredu tajnosti postupka, izvršio odmazdu i zastrašivanje protiv (potencijalnih) svedoka Specijalizovanog tužilaštva, što je imalo za posledicu opstrukciju rada i istraga tužilaštva.Javna redigovana verzija optužnice se nalazi ovde.

Prvo pristupanje sudu g. Haradinaja održaće se na javnoj sudskoj sednici. Tokom prvog pristupanja optuženog sudu, sudija za prethodni postupak mora da se uveri da se poštuju prava optuženog, uključujući pravo na pravno zastupanje, kao i da optuženi razume optužbe za koje se tereti u optužnici. Sudsko zasedanje se može pratiti sa neznatnim zakašnjenjem na albanskom, engleskom i srpskom putem video striminga na https://www.scp-ks.org/sr/streaming.

Sudsko zasedanje se može pratiti i iz galerije za posetioce sudnice u zgradi Specijalizovanih veća Kosova u Hagu. Pored toga, u zgradi se nalazi i poseban medijski centar u kome novinari mogu da rade i prate prenos postupka uz neznatno zakašnjenje.

Usled mera preduzetih radi sprečavanja širenja bolesti KOVID-19, u galeriji za posetioce i medijskom centru se na raspolaganju nalazi samo ograničeni broj mesta, stoga je neophodno da se posetioci prijave unapred.

Prijavljivanje se može izvršiti do utorka, 15. decembra u 10.00 časova slanjem imejla na  adresu [email protected]. U imejlu navedite ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo i broj pasoša ili lične karte, status (npr. posetilac, akreditovani diplomata, predstavnik nevladine organizacije/građanskog društva) i ostale relevantne podatke. Novinari treba da dostave i naziv svoje medijske kuće, mesto boravka i rada, kao i skeniranu pres karticu.

Po dobijanju prijave, što je moguće pre ćemo potvrditi da li još ima slobodnih mesta. Usled propisanih ograničenja za zaštitu javnog zdravlja i suzbijanje bolesti KOVID-19, molimo vas za razumevanje.

Podrobnije informacije o poseti Specijalizovanih veća Kosova, uključujući i informacije o merama koje se preduzimaju za sprečavanje bolesti KOVID-19, možete naći ovde.

Izvor: 
Specijalizovana veća