Specijalizovani tužilac Džek Smit (Jack Smith) potpisao je danas svečanu izjavu da će nezavisno, nepristrasno i savesno izvršavati svoju zvaničnu funkciju....

G. Pietro Spera, italijanski državljanin, imenovan je na funkciju ombudsmana Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva. G. Spera ima gotovo 30 godina stručnog pravnog iskustva u svojstvu...

Specijalizovana veća Kosova su danas, 11 maja, imenima onih koji su već ranije upisani u imenike, pridodala nove branioce i zastupnike. Advokati kojima je odobren upis u imenike...

Povodom današnjeg imenovanja g. Džeka Smita na funkciju specijalizovanog tužioca u skladu sa Zakonom o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, predsednica...

Američkii tužilac Džek Smit koji ima iskustva u istragama visoko pozicioniranih funkcionera, kao i u međunarodnim krivičnim istragama, imenovan je na funkciju Specijalizovanog tužioca nakon što je...

Kvaj Hong Ip (Kwai Hong Ip) zamenjuje Dejvida Švendimana (David Schwendiman) i preuzima funkciju vršioca dužnosti Specijalizovanog tužioca u Specijalizovanom tužilaštvu (ST) od...

Danas, 14. marta 2018, Specijalizovana veća Kosova su obelodanila Imenike branilaca osumnjičenih i optuženih, te zastupnika žrtava i svih lica koja, u skladu sa...

15 febr 2018

Povodom objavljene izjave u kojoj je Specijalizovani tužilac Dejvid Švendiman najavio svoj odlazak...

15 febr 2018

Specijalizovani tužilac Dejvid Švendimen (David Schwendiman) danas je dao izjavu objašnjavajući razloge svoga odlaska...

U okviru svog mandata da obezbede pravičan i bezbedan postupak, Specijalizovana veća Kosova garantuju fundamentalna prava osumnjičenih, optuženih i žrtava. Odbrana osumnjičenih i optuženih i...

Pages