Predsedavajući sudija Specijalizovanog veća Ustavnog suda, sudija En Pauer-Ford, danas je saopštila Odluku Suda po zahtevu za ocenu ustavnosti izmena i dopuna u Pravilniku o postupku i dokazima (‘...

U sredu, 28. juna 2017. godine, u 12 časova, predsedavajući sudija Specijalizovanog veća Ustavnog suda Specijalizovanih veća Kosova će saopštiti odluku Specijalizovanog veća Ustavnog suda o...

Predsednica Specijalizovanih veća, sudija Ekaterina Trendafilova, danas je uputila Pravilnik o postupku i dokazima Specijalizovanom veću Ustavnog suda na ocenu ustavnosti, nakon što su na...

Sudija Ekaterina Trendafilova se danas u Hagu obratila medijima na svojoj prvoj konferenciji za štampu od stupanja na dužnost predsednika Specijalizovanih veća Kosova 12. januara 2017. Izložila je...

Specijalizovano veće Ustavnog suda  danas je donelo odluku o oceni ustavnosti Pravilnika o postupku i dokazima. Pravilnik je bio upućen Specijalizovanom veću Ustavnog suda radi utvrđivanja...

Dana 27. marta 2017, predsednica Specijalizovanih veća je ...

07 febr 2017

Dana 7. februara 2017, gđa Alexandra Papadopoulou, šefica Misije EULEX-a na Kosovu i ujedno nadležni organ za postavljenje sudija, imenovala je devetnaest sudija na listu međunarodnih sudija Specijalizovanih veća po preporuci nezavisne Komisije za izbor.

Dr Ekaterina Trendafilova postavljena je za prvog predsednika Specijalizovanih veća 14. decembra 2016.

Na prvoj konferenciji za štampu Specijalizovanih veća Kosova održanoj danas u Hagu, dr Fidelma Donlon, sekretar Specijalizovanih veća, opisala je strukturu ove nove ustanove, značajan napredak koji je napravljen  u  uspostavljanju Specijalizovanih veća, kao i predstojeće ključne etape.

Pages