Kvaj Hong Ip (Kwai Hong Ip) zamenjuje Dejvida Švendimana (David Schwendiman) i preuzima funkciju vršioca dužnosti Specijalizovanog tužioca u Specijalizovanom tužilaštvu (ST) od...

Danas, 14. marta 2018, Specijalizovana veća Kosova su obelodanila Imenike branilaca osumnjičenih i optuženih, te zastupnika žrtava i svih lica koja, u skladu sa...

15 febr 2018

Povodom objavljene izjave u kojoj je Specijalizovani tužilac Dejvid Švendiman najavio svoj odlazak...

15 febr 2018

Specijalizovani tužilac Dejvid Švendimen (David Schwendiman) danas je dao izjavu objašnjavajući razloge svoga odlaska...

U okviru svog mandata da obezbede pravičan i bezbedan postupak, Specijalizovana veća Kosova garantuju fundamentalna prava osumnjičenih, optuženih i žrtava. Odbrana osumnjičenih i optuženih i...

Predsedavajući sudija Specijalizovanog veća Ustavnog suda, sudija En Pauer-Ford, danas je saopštila Odluku Suda po zahtevu za ocenu ustavnosti izmena i dopuna u Pravilniku o postupku i dokazima (‘...

U sredu, 28. juna 2017. godine, u 12 časova, predsedavajući sudija Specijalizovanog veća Ustavnog suda Specijalizovanih veća Kosova će saopštiti odluku Specijalizovanog veća Ustavnog suda o...

Predsednica Specijalizovanih veća, sudija Ekaterina Trendafilova, danas je uputila Pravilnik o postupku i dokazima Specijalizovanom veću Ustavnog suda na ocenu ustavnosti, nakon što su na...

Sudija Ekaterina Trendafilova se danas u Hagu obratila medijima na svojoj prvoj konferenciji za štampu od stupanja na dužnost predsednika Specijalizovanih veća Kosova 12. januara 2017. Izložila je...

Pages