Početak prvog suđenja pred Specijalizovanim većima Kosova (SVK), u predmetu protiv Saljiha Mustafe, zakazan je za 15. septembar u 9:30 u SVK u Hagu, a prenos onlajn će ići sa 45 minuta zakašnjenja.

Optužnica protiv g. Mustafe potvrđena je 12. juna 2020, a njena konačna verzija je stavljena na uvid javnosti 28. septembra 2020. 

Optuženi se u četiri tačke, po osnovu individualne krivične odgovornosti i krivične odgovornosti pretpostavljenog, tereti za ratne zločine: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Prema navodima u optužnici, ta krivična dela učinjena su u aprilu 1999, na Kosovu, na jednom imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

Prvog dana, predsedavajući sudija će otvoriti suđenje, zatražiti da se optužnica naglas pročita optuženom i obavestiti ga o određenim pravima i obavezama. Potom će proveriti da li je optuženi razumeo optužnicu i da li ostaje pri svom prvobitnom izjašnjenju o krivici. U ovom predmetu, optuženi se izjasnio da nije kriv.

Specijalizovano tužilaštvo zatim iznosi uvodnu reč, za šta ima na raspolaganju tri sata. Posle toga, zastupnik žrtava koje učestvuju u postupku ima na raspolaganju jedan sat za iznošenje svoje uvodne reči.

Za sada je devet lica dobilo status žrtve koja učestvuje u postupku, a prijavljivanje je i dalje u toku. Lica koja mogu da dokažu da su lično pretrpela telesnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu kao neposrednu posledicu krivičnog dela iz javne optužnice koju su potvrdila SVK, još mogu da se prijave za učešće u postupku. To mogu da budu bilo lica koja su direktno pretrpela štetu, ili lica u bliskom ličnom odnosu sa direktnom žrtvom koja je lišena života ili je pretrpela povredu.

Pretresni panel je za septembar i oktobar zakazao nekoliko ročišta. Sudije su tužilaštvu za izvođenje dokaza dodelile 87 sati. Tužilaštvo namerava da pozove 16 svedoka, od kojih će 15 svedočiti u sudnici.

Datum i vreme svih javnih ročišta objavljuju se u kalendaru suda na vebsajtu SVK. Sva javna ročišta prenose se s neznatnim odgađanjem na vebsajtu SVK i mogu se pratiti na sva tri jezika suda – albanskom, srpskom i engleskom.

Video snimci javnih sudskih sednica će biti dostupni na našoj Youtube stranici.

Izvor: 
Specijalizovana veća