Fizičko lice koje smatra da je lično pretrpelo fizičku, materijalnu ili duševnu štetu kao neposrednu posledicu krivičnog dela iz optužnice koju je potvrdio sudija za prethodni postupak može da podnese zahtev Specijalizovanim većima da mu se prizna status žrtve koja učestvuje u postupku.

24.septembra 2020. je objavljena optužnica u predmetu protiv Mustafe, Optužnica u ovom predmetu se može videti ovde.

5. novembra 2020. je objavljena optužnica u slučaju protiv Tačija i ostalih. Poslednja optužnica se nalazi ovde.

Dana 15. aprila 2021, obelodanjena je optužnica protiv Pjetra Šalje. Poslednja optužnica iz ovog predmeta je dostupna na ovoj stranici.

 

PROCES PODNOŠENJA ZAHTEVA:

Ukoliko želite da se prijavite za učešće u postupku, molimo da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga Službi za učešće žrtava.

Prijavni obrazac možete naći OVDE, a podrobnije informacije o procesu podnošenja zahteva OVDE.

Popunjene prijavne obrasce, zajedno s ličnim ispravama i eventualnom propratnom dokumentacijom možete poslati:

1. imejlom, na ovu imejl adresu: [email protected].

2. redovnom poštom na sledeću adresu: P.O. Box 47, 2501 CA The Hague

3. Ukoliko prijavni obrazac želite da pošaljete na sigurniji način, kao poverljiv dokument, popunite Poverljivi kontakt obrazac klikom na polje OVDE.

Potrebno je da nam dostavite osnovne kontakt podatke putem poverljivog obrasca koji je naveden u linku dole i kliknete na polje: Podnesi podatke. Po prijemu Vaših osnovnih podataka, Služba za učešće žrtava će Vam poslati imejl sa daljim uputstvima.

Ovakav postupak za podnošenje prijavnih obrazaca uveden je radi zaštite poverljivosti podataka koje dajete na uvid Službi za učešće žrtava. Pored toga, ovaj postupak štiti sigurnost, bezbednost i poverljivost svake razmene podataka i/ili dokumenata između Vas i Službe za učešćežrtava.

 

Rok za podnošenje prijavnih obrazaca je ograničen. Prijave se moraju dostaviti Službi za učešće žrtava dovoljno vremena pre početka suđenja.

Kandidati mogu direktno da stupe u kontakt sa Službom za učešće žrtava:

telefonom na broj: +31 6 39834108 ili +383 49 784290 ili preko Viber/WhatsApp/Signal.

Služba za učešće žrtava tretiraće sve prijave žrtava, kao i komunikaciju s potencijalnim žrtvama učesnicima u postupku i licima koja im pomažu kao poverljivu komunikaciju.

 


Brošura „Učešće žrtava
pred SVK"

 


Letak o učešću
žrtava