U okviru svog mandata da obezbede pravičan i bezbedan postupak, Specijalizovana veća Kosova garantuju fundamentalna prava osumnjičenih, optuženih i žrtava. Odbrana osumnjičenih i optuženih i učešće žrtava u postupku zahtevaju kompetentne branioce i zastupnike.

Po odobrenju predsednika, sudije Ekaterine Trendafilove, a nakon konsultacija sa sudijama, sekretar dr Fidelma Donlon usvojila je danas Direktivu o braniocima i zastupnicima koja stupa na snagu na dan objavljivanja na internet stranici Specijalizovanih veća.

Direktivom o braniocima i zastupnicima utvrđeni su uslovi za upis u imenik branilaca i zastupnika. Radi zastupanja osumnjičenih, optuženih ili grupe žrtava sekretar može da imenuje ili dodeli samo branioce i zastupnike koji ispunjavaju uslove za upis u imenik branilaca i zastupnika.

Danas se otvara postupak za upis u imenik branilaca i zastupnika. Prijave za upis u:

- Imenik specijalizovanih branilaca - podnose se Službi odbrane Sekretarijata Specijalizovanih veća na [email protected] 

- Imenik zastupnika žrtava - podnose se Službi za učešće žrtava Sekretarijata Specijalizovanih veća na [email protected] 

Prijavni obrazac i Uputstvo za podnosioce prijave za upis u imenik branilaca i zastupnika dostupni su na internet stranici.

Izvor: 
Specijalizovana veća