Sudija Žilber Biti (kliknite za download)

NAcionalnost: francuska

Datum imenovanja: 22. septembar 2020.

Biografija:

Sudija Žilber Biti obavlja dužnost višeg pravnog savetnika u Odeljenju za prethodni postupak Međunarodnog krivičnog suda (MKS) od 2005. godine. U MKS je obavljao i dužnost načelnika Odseka za učešće žrtava i reparacije (2003) i zamenika načelnika Pravnog savetodavnog odseka Tužilaštva (2004-2005). Bio je pravni zastupnik francuske vlade pri Evropskom sudu za ljudska prava (1993-2001) i član francuske delegacije u pregovorima o Rimskom statutu i Pravilniku o postupku i dokazima MKS. Od 1991. do 1993, sudija Biti je bio docent na Univerzitetu Pariz II (Panteon-Asas, Francuska). Sudija Biti još uvek drži nastavu na nekoliko univerziteta u Francuskoj (Lil i Pariz) i Španiji (Barselona). Objavio je veliki broj radova na engleskom, francuskom i španskom u oblasti međunarodnog krivičnog prava i ljudskih prava. Sudija Biti je član Savetodavnog odbora Istraživačkog centra za međunarodno pravo i politiku (CILRAP). Sudija Biti stekao je titulu magistra prava sa specijalizacijom iz sudskih zanimanja i doktorsku diplomu DEA (diplôme d’études approfondies) iz oblasti krivičnog prava na Univerzitetu Pariz II (Panteon-Asas, Francuska).

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član pretresnog panela u predmetima protiv Saljiha Mustafe i Pjetera Šalje