Godišnji izveštaj Specijalizovanih veća Kosova za 2022. i godišnji izveštaj Specijalizovanog tužilaštva sada su dostupni na vebsajtu Specijalizovanih veća na tri službena jezika suda: albanskom, srpskom i engleskom. Izveštaj sadrži podrobne informacije o radu SVK i ST u 2022, kao i o funkcijama i aktivnostima nezavisnog ombudsmana SVK u tom periodu.

Tokom 2022, zabeležen je dalji porast sudskih aktivnosti Specijalizovanih veća. Izrečene su dve prvostepene presude, a u dva predmeta je okončan prethodni postupak i započeta faza suđenja. Po prvi put otkako su Specijalizovana veća otpočela sudski rad, sve instance suda – sudija za prethodni postupak, pretresni paneli, panel Apelacionog suda, panel Vrhovnog suda i Specijalizovana veća Ustavnog suda – bile su aktivne i ukupno su donele skoro 660 odluka i naloga.

Tokom godine, još 40 žrtava dobilo je status učesnika u postupku u okviru dva predmeta. Na vebsajtu Specijalizovanih veća bio je dostupan video-prenos 65 javnih zasedanja na tri jezika suda, tokom kojih je sudu pristupilo 22 svedoka i jedna žrtva. Stranica za video-prenos na vebsajtu Specijalizovanih veća na kojoj je javnost mogla da prati suđenja onlajn imala je preko 42.000 pregleda.

Predsednica Trendafilova posetila je Kosovo u septembru 2022, gde se sastala s predstavnicima civilnog društva i medija u okviru podrške Programu Outreach Specijalizovanih veća. U okviru tog programa, predstavnici Specijalizovanih veća posećuju Kosovo približno jednom mesečno, gde se sastaju s publikom različitih profila, pružaju informacije o radu suda i odgovaraju na postavljena pitanja. Tokom 2022, na Kosovu su održana 34 skupa u organizaciji Programa Outreach.

Više informacija o aktivnostima Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva dostupno je u Izveštaju za 2022.

Izvor: 
Specijalizovana veća