Godišnji izveštaj Specijalizovanih veća Kosova (SVK) za 2021. godinu, zajedno sa godišnjim izveštajem Specijalizovanog tužilaštva (ST), su sada dostupni onlajn na tri službena jezika suda: albanskom, srpskom i engleskom. Godišnji izveštaj prikazuje razvoj događaja u Specijalizovanim većima Kosova i Specijalizovanom tužilaštvu tokom 2021. Izveštaj takođe pruža informacije o funkcijama i aktivnostima nezavisnog ombudsmana SVK.   

Godinu 2021. obeležilo je više prekretnica u sudskim aktivnostima sa početkom dva suđenja dok su ostala dva predmeta nastavila fazu prethodnog postupka. U martu i aprilu, osmi optuženi je uhapšen i prebačen u pritvorsku jedinicu SVK u Hagu.

Tokom godine, sudija za prethodni postupak, sudije pretresnih panela I i II kao i sudije panela Apelacionog suda, postupajući po interlokatornim žalbama, su doneli skoro 800 odluka i naloga. Sve javne odluke su dostupne na veb stranici SVK.

Dvadeset svedoka je sigurno i bezbedno svedočilo pred sudom tokom 2021, a 30 žrtava je dobilo status učesnika u postupku u tri predmeta. Tokom godine, održano je 67 javnih zasedanja s prenosom uživo na 3 jezika suda, a prenosu na vebsajtu je pristupljeno više od 70,000 puta. Prevedeno je 895 dokumenata sa više od 12,200 stranica u istom periodu.

Osvrćući se na tok sudskih postupaka, predsednica Ekaterina Trendafilova je rekla da „Specijalizovana veća nastavljaju da budu posvećena svom radu u skladu sa najvišim standardima međunarodnog krivičnog pravosuđa, obezbeđujući bezbedne, nezavisne, nepristrasne, pravične i efikasne krivične postupke za navodne zločine iz našeg mandata.”

Sekretar Fidelma Donlon rekla je da je „sa početkom suđenja i novom fazom u sudskim postupcima, Sekretarijat uspešno pružio sudsku podršku pravičnim i sigurnim postupcima tokom 2021. godine, prilagođavajući se izazovima vezanim za pandemiju covid-19“.

U septembru 2021, predsednica Trendafilova i sekretar Donlon su otputovali na Kosovo da se sastanu sa civilnim društvom, novinarima i širom javnošću i da se uključe u dijalog o radu suda, informišući ljude na kosovu o tekućim sudskim postupcima i funkcijama sudske podrške Sekretarijata. Od svog osnivanja, SVK su uložila znatne napore u svoj Outreach program, sa preko 100 događaja održanih širom Kosova od 2018. godine, sa više od 2,500 direktnih učesnika. U 2021. godini, SVK su snimila i emitovala četiri nova video klipa, koji pokrivaju pitanja koja se najčešće postavljaju na skupovima programa Outreach.

više informacija o ovim i drugim dešavanjima na sudu može se naći u izveštaju za 2021.

 

Izvor: 
Specijalizovana veća