Pravila ponašanja u zgradi SVK:

 • Specijalizovana veća Kosova su sudska institucija, pa se od posetilaca koji ulaze u zgradu očekuje da poštuju pravila ponašanja. Posetioci su dužni da se pridržavaju svih instrukcija od strane stražara.

 • U zgradi Specijalizovanih veća Kosova nije dozvoljeno fotografisanje ni snimanje video ili audio opremom. U celoj zgradi je strogo zabranjeno demonstriranje, uključujući isticanje oznaka, postera odnosno zastava. Nije dozvoljeno unošenje hrane i pića u zgradu.

 • Iako za posete nije uveden kodeks formalnog odevanja, posetioci se mole da budu  prikladno odeveni. Licima koja nose provokativnu odeću ili odeću sa potencijalno uznemiravajućim ili uvredljivim oznakama neće biti dozvoljen ulazak u zgradu.

 • Svaki posetilac koji se ne pridržava pravila, ne poštuje uputstva stražara ili se na neki drugi način neprikladno ponaša, može biti udaljen iz prostorija i nakon toga mu se može uskratiti pristup.

Ponašanje u galeriji za posetioce:

 • Kada sudski poslužitelj najavi ulazak sudija u sudnicu, sva lica u sudnici i u galeriji za posetioce treba da ustanu i ostanu da stoje dok sudije ne sednu. Isti poziv će se ponoviti na završetku sednice. Molimo posetioce da sve ostalo vreme sede na svojim mestima.

 • Nije dozvoljeno unošenje hrane i pića u galeriju za posetioce.

 • Nisu dozvoljeni aparati za audio i video snimanje ili obrađivanje informacija. Tu, između ostalog, spadaju mobilni telefoni, kamere, laptop kompjuteri i pametni satovi. Sva elektronska oprema mora da se odloži u ormariće koji se nalaze u čekaonici za posetioce ispred sudnice.

 • Strogo je zabranjeno isticanje oznaka, postera i/ili zastava bilo koje vrste.

 • Nije dozvoljeno upirati prstom ili praviti bilo kakve gestove nekome u sudnici.

 • Nije dozvoljeno ponašati se na način koji može narušiti tok sudskog postupka ili uznemiriti druga lica koja se nalaze u javnom prostoru.

 • U galeriji za posetioce nije dozvoljeno čitanje novina, knjiga ili časopisa i posetioci su dužni da sede na sedištima. Nije dozvoljeno sedenje na stepenicama ili u prolazima između sedišta.

 • Ako sud pređe na poluzatvorenu ili zatvorenu sednicu, posetioci u galeriji moraju sedeti u tišini jer se u sudnici nastavlja sa radom. Ako poluzatvorena ili zatvorena sednica duže traju, stražar može zatražiti da posetioci napuste galeriju.

 • Posetioci su dužni da se pridržavaju svih instrukcija od strane stražara.

 

Napominjemo da predsedavajući sudija može naložiti da se lice koje ometa rad suda udalji iz galerije za posetioce. Predsedavajući sudija može da naloži pretresanje lica prisutnih u sudnici i u galeriji za posetioce ako je to potrebno iz bezbednosnih razloga, kao i radi pravilnog vršenja pravosuđa.