Ukoliko ste zaraženi ili sumnjate da ste zaraženi korona virusom, ili ako ste tokom 24 časa pre posete imali bilo koji simptom tog oboljenja, kao što su prehlada, kašalj, otežano disanje ili povišena temperatura, ne smete ulaziti u zgradu. To isto važi i ukoliko neko od Vaših ukućana ima korona virus ili neki od simptoma oboljenja izazvanog tim virusom.

Više informacija o simptomima korona virusa  i druge relevantne informacije mogu se naći ovde: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/frequently-asked-questions-about-coronavirus-and-health

Molimo Vas da dođete 60 minuta pre zakazanog vremena (za prisustvovanje javnim sudskim sednicama), odnosno 20 minuta (za posete) pošto bi zbog mera vezanih za korona virus procedura oko ulaska mogla potrajati duže nego obično.

Na ulazu u zgradu Specijalizovanih veća/tužilaštva, službenik bezbednosti će Vam postaviti nekoliko pitanja vezanih za korona virus od kojih će zavisiti da li će Vam biti odobren ulazak u zgradu. Molimo Vas da na pitanja date tačan i iskren odgovor.

Pitanja su sledeća:

1. Da li ste u poslednjih 24 sata imali jedan od sledećih simptoma ili više njih? Kašalj, simptome obične prehlade, groznicu ili povišenu temperaturu, otežano disanje, gubitak čula ukusa ili mirisa.

2. Da li neko u Vašoj kući ima groznicu i/ili otežano disanje?

3. Da li ste bili zaraženi novim virusom korona? (potvrđeno laboratorijski u poslednjih 7 dana)

4. Da li je neko u Vašoj porodici ili domaćinstvu zaražen kovidom-19 i da li ste sa njima bili u kontaktu poslednjih 10 dana dok su oni još uvek imali tegobe?

5. Da li ste u karantinu zbog direktnog kontakta sa nekim kod koga je bila potvrđena zaraženost kovidom-19?        

Licima koja na neko od ovih pitanja daju potvrdan odgovor neće biti dozvoljen ulazak.

Dok čekate da uđete u zgradu morate držati odstojanje od 1,5 metra od drugih lica.

Kada uđete u zgradu, morate se pridržavati sledećih pravila:

  • Molimo da nosite masku za lice dok ste u zgradi

  • koristite sredstva za dezinfekciju ruku pri ulasku u zgradu i u redovnim razmacima nakon ulaska, posebno nakon odlaska u toalet, nakon kijanja ili kašljanja

  • sve vreme držite odstojanje od najmanje 1,5 metra od drugih lica

  • trudite se da ne dodirujte lice

  • sve vreme dok ste u zgradi pridržavajte se bezbednosnih uputstava službenika bezbednosti SVK

  • ukoliko želite, dok ste u zgradi možete da koristite opremu za ličnu zaštitu, kao što je maska za lice. Prilikom ulaska u zgradu, kao i u bilo kom trenutku dok ste u zgradi službenici bezbednosti mogu zatražiti da skinete masku kako bi proverili Vaš identitet.

Ukoliko u roku od deset dana nakon posete SVK dobijete pozitivan nalaz na virus, molimo Vas da nas o tome obavestite putem imejla, na adresu ContactPointCOVID-19@scp-ks.org. Molimo da u imejlu navedete kog datuma i u kom svojstvu ste posetili SVK. To će nam omogućiti da preduzmemo neophodne mere predostrožnosti. Informacije koje nam dostavite smatraće se poverljivim.

Molimo da imate na umu da je svrha ovih mera Vaša bezbednost i bezbednost drugih lica. Unapred Vam zahvaljujemo na saradnji.