Od 2016. godine, u okviru Programa poseta Specijalizovanih veća Kosova, omogućeno je i  studentima i drugim grupama da posete sud. Tokom tih poseta, predstavnici Specijalizovanih veća upoznaju posetioce sa mandatom suda i postupcima koji se pred njim vode, a zatim odgovaraju na pitanja posetilaca. Ako je u vreme posete u toku sudska sednica, grupe mogu da prate deo sednice iz galerije za posetioce. Ako nema sednica, može se organizovati kratak obilazak galerije za posetioce.

Osim direktnih poseta u zgradi suda, postoje i virtuelne “posete” putem video-konferencijske veze.

Preko 1925 studenata i drugih posetilaca sa 93 univerziteta i drugih institucija iz celog sveta posetilo je sud u okviru ovog programa.

Kako organizovati grupnu posetu

Grupe od 10 do 50 zainteresovanih posetilaca treba da se obrate timu za informisanje javnosti na imejl [email protected] najmanje četiri nedelje unapred.

Pojedinci ili grupe manje od 10 osoba mogu zatražiti da se priključe nekoj od grupa čija je poseta već zakazana. Za informacije o zakazanim posetama i kako im se priključiti treba kontaktirati tim za informisanje javnosti na imejl [email protected] (klikom na link otvara se elektronska pošta).

Ovde i ovde se možete upoznati s kućnim redom, dolaskom i procedurom za prijavljivanje.

Molimo posetioce za razumevanje zbog ograničenog broja nedeljnih grupnih poseta Specijalizovanim većima Kosova.