Ko može da konkuriše na radno mesto u Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu Kosova?

Državljani zemalja članica EU i državljani trećih zemalja-kontributora (Kanada, Norveška, Švajcarska, Turska i SAD) mogu da se prijave za radna mesta u Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu Kosova.

Mogu li da pošaljem više od jedne prijave?

Ne, prihvatiće se samo jedna prijava po osobi. Međutim, koristeći istu prijavu možete se prijaviti na maksimalno tri radna mesta. Obavezno navedite i svoj redosled prioriteta.

Ne mogu da pošaljem elektronsku prijavu. Mogu li umesto toga da pošaljem CV?

Ne. Kandidatima za radna mesta po ugovoru se savetuje da ne čekaju do poslednjeg dana da bi poslali svoju elektronsku prijavu  jer bilo koji problem sa internet vezom može da dovede do propuštanja roka za prijavu. Prijave koje stignu posle roka će se automatski odbaciti. Ukoliko budete imali problema sa slanjem u toku prijavnog roka, kontaktirajte nas putem naše elektronske adrese.

Možete li potvrditi prijem moje prijave?

Ukoliko ste se prijavili kao detaširani kandidat, sva korespondencija se upućuje na vaš nacionalni organ za detaširanje. Ukoliko ste se prijavili direktno kao kandidat za zaposlenje po ugovoru,  po podnošenju prijave dobićete potvrdu o njenom prijemu.  Kontaktiraćemo samo one kandidate koji se kvalifikuju za sledeću fazu postupka.

Mogu li u bilo kom trenutku poslati prijavu za eventualna buduća radna mesta?

Ne, u razmatranje se uzimaju samo prijave koje su poslate u prijavnom roku i adekvatnim putem. Prijave pristigle van prijavnog roka će se odbaciti.

Da li moram da potpišem elektronsku verziju formulara za prijavu?

Ne, potpis nije potreban kada se popunjava i podnosi elektronski formular za prijavu. Međutim, podnošenjem formulara vi garantujete tačnost unetih podataka. Bilo koja netačna izjava u formularu za prijavu može imati za posledicu isključenje iz procesa selekcije ili raskidanje radnog ugovora.

Kako ćete me obavestiti da sam pozvan na razgovor za posao?

Obično se kandidati obaveštavaju e-poštom. Ukoliko ne dobijemo odgovor od kandidata, možemo ih nazvati telefonom.

Prošao sam razgovor za posao ali nisam dobio nikakva dalja obaveštenja?

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova se trude da o ishodu obaveste sve kandidate koji su obavili razgovor za posao. Ponekad je moguće da usled velikog broja prijava i razgovora obaveštenja kasne.

Ispunio sam sve uslove koji se zahtevaju u opisu radnog mesta i imam ogromno iskustvo ali me nisu pozvali na razgovor. Zašto?

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova primaju veliki broj prijava od visoko kvalifikovanih kandidata sa velikim iskustvom, usled čega je konkurencija za svako objavljeno radno mesto izuzetno jaka.

Koja je razlika između radnih mesta za detaširane kandidate i kandidate po ugovoru?

Nema razlike između tih radnih mesta; jedina razlika je u režimu zaposlenja. Detaširane kandidate na rad u Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova upućuju njihovi nacionalni poslodavci. Osoblje koje radi po ugovoru sklapa ugovor o radu direktno sa Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom Kosova.

Kako mogu da se prijavim kao detaširani kandidat?

Kao detaširani kandidat možete se prijaviti jedino preko svojih nacionalnih vlasti. U obzir će se uzimati samo prijave koje proslede nacionalna tela za nominovanje detaširanih kandidata.

Možete li mi reći kojim nacionalnim telima treba da pošaljem svoju prijavu za detaširano radno mesto?

Svaka zemlja-kontributor ima svoj postupak. Savetujemo vam da se za dodatne informacije obratite svojem ministarstvu spoljnih poslova ili sličnoj ustanovi.

Mogu li da se prijavim za sva radna mesta kao kandidat za rad po ugovoru?

Kao kandidat po ugovoru možete se prijaviti na sva radna mesta za koja je u odgovarajućem opisu posla kao režim zaposlenja navedeno «detaširan/po ugovoru». Prilikom odabira prednost se daje detaširanim kandidatima kada pokažu rezultate i dobiju ocene jednake drugim intervjuisanim kandidatima.

Prijavio sam se nacionalnim vlastima kao detaširani kandidat. Mogu li da se prijavim i kao kandidat za rad po ugovoru?

Samo ako vaše nacionalne vlasti ne podrže vašu prijavu. Ukoliko dobijemo dve prijave, jednu od vašeg nacionalnog tela za detaširanje, a drugu direktno od vas, uzećemo u razmatranje samo prijavu za detaširano radno mesto.