poziv za prijavljivanje na naš najnoviji oglas za stažiranje CFC 1-2022. 

ROK ZA SLANJE PRIJAVA JE 26 AVGUST 2022. DO 17:00 H (PO BRISELSKOM VREMENU).

napominjemo da prijave koje pristignu nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo je okrenuto budućnosti te nudi jedan broj mesta za stažiranje koja „stažistima“ pružaju jedinstvenu priliku da iz prve ruke steknu praktično radno iskustvo u našoj organizaciji.

Stažisti su studenti ili post-diplomci, naročito a) studenti, b) mladi stručnjaci koji su nedavno završili fakultet i c) stručnjaci koji su završili fakultet i koriste iskustvo stečeno stažiranjem za nastavak studija ili za istraživački rad, odnosno pisanje o nekoj od oblasti kojima se bave Specijalizovana veća.

Stažisti moraju da budu državljani neke od država članica Evropske Unije ili trećih država kontributora (Kanada, Norveška, Švajcarska, Turska i Sjedinjene Američke Države).

Smatra se da je stažiranje od uzajamne koristi. Stažistima se pruža prilika da prodube znanje o Specijalizovanim većima Kosova i njihovom mandatu i učestvuju u radu jedne organizacije koja dinamično raste, a Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova imaju korist od znanja, iskustva i pomoći motivisanih stažista.  

Stažiranje CfC 1-2022: sva otvorena mesta navedena su u produžetku zbirno i pojedinačno.

PRE PODNOŠENJA PRIJAVE PAŽLJIVO PROČITAJTE SVE INFORMACIJE IZ OGLASA I NAPOMENE U DNU OVOG TEKSTA.

Razmatraće se SAMO prijave podnete na odgovarajućem obrascu i to, kako je objašnjeno, na jedan od sledećih načina:

Za kandidate za stažiranje iz država članica Evropske Unije (EU) koji sami podnose prijavu Specijalizovanim većima ili Specijalizovanom tužilaštvu:

Onlajn obrazac za prijavu zajedno sa Dodatkom (Prilog 3 koji treba ručno ispuniti i učitati) nalazi se na:  https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/web/DPA/357/details.do

Za kandidate za stažiranje iz država članica Evropske Unije (EU) koji imaju podršku svoje države članice EU

Onlajn obrazac za prijavu zajedno sa Dodatkom (Prilog 3 koji treba ručno ispuniti i učitati) nalazi se na: https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/web

Za kandidate za stažiranje iz trećih država kontributora koji sami podnose prijavu Specijalizovanim većima ili Specijalizovanom tužilaštvu:

Obrazac prijave za stažiranje (Prilog 2, kliknite ovde za učitavanje dokumenta) treba da memorišete u formatu “PREZIME Ime.docx” i pošaljete na imejl adresu: [email protected]

Za kandidate za stažiranje iz trećih država kontributora koji imaju podšku svoje treće države kontributora:

Obrazac prijave za stažiranje (Prilog 2, kliknite ovde za učitavanje dokumenta) treba da memorišete u formatu “PREZIME Ime.docx” i pošaljete Službi za planiranje i vođenje civilnih operacija (CPCC) na imejl adresu: [email protected]

NAPOMENE:

  • Uzeće se u razmatranje samo jedna prijava po kandidatu, i to poslednja prijava koju primimo pre isteka roka ili prijava dostavljena posredstvom nacionalnih vlasti kojoj se daje prioritet. Međutim, možete da se prijavite na tri oglašena mesta koristeći isti obrazac, na kome treba da naznačite i svoj redosled prioriteta.
  • Obrazac prijave mora da bude popunjen na engleskom jeziku.
  • Molimo proverite da li ste tačno popunili sve delove obrasca pošto će se ocenjivati i potpunost odnosno tačnost svih informacija koje dostavite u svojoj prijavi.
  • Pre podnošenja prijave, kandidati treba da procene da li ispunjavaju sve uslove za prijem iz opisa  radnog mesta na koje se prijavljuju.
  • Kandidati će imejlom biti obavešteni o ishodu konkursa.
  • Ovde je link za Obaveštenje o zaštiti privatnosti.