Vizitat e grupeve në Dhomat e Specializuara të Kosovës

 

Për shkak të KOVID-19, DHSK-ja nuk është në gjendje që të pranojë në këtë kohë grupe vizitorësh në mjediset e veta, sidoqoftë, universitetet dhe grupet e tjera të interesuara mund të “vizitojnë” Gjykatën përmes videokonferencave. Kërkesat duhet të dërgohen në [email protected]. Këtu keni më shumë hollësi.