Sudija Roland Dekers  (kliknite za download)

NAcionalnost: holandija

Datum imenovanja: 7. Februar 2017.

Biografija:

Sudija Roland Dekers radi kao viši sudija u Žalbenom sudu u Hertohenbosu od 2017. godine. Od 2008. do 2017. radio je kao viši sudija (potpredsednik) u Žalbenom sudu u Hagu, gde je obavljao dužnost načelnika Odeljenja za međunarodne zločine. Od 2005. do 2008, sudija Dekers je obavljao dužnosti međunarodnog sudije u Veću za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine (Sarajevo). Pre toga je bio sudija u krivičnom odeljenju Žalbenog suda u Amsterdamu  (2002-2008.), u Okružnom sudu u Rurmondu (2001-2002.), a bio je i sudija Zajedničkog suda pravde Holandskih Antila i Arube (1997-2001.). Od 1992. do 1997. radio je u Okružnom sudu u Hagu, najpre kao viši pravni savetnik, a zatim kao sudija. Prethodno je radio kao pravni zastupnik preduzeća i kao mlađi stručni saradnik u oblasti građanskog prava na Univerzitetu u Utrehtu. Sudija Dekers je gostujući predavač međunarodnog krivičnog prava i krivičnog postupka na nekoliko univerziteta u Holandiji. Bio je član Savetodavnog odbora Pravnog fakulteta Univerziteta u Mastrihtu, a nalazio se i na Listi eksperata Odeljenja za poslove Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sudija Dekers je studirao pravo na univerzitetima u Utrehtu i Mastrihtu (Holandija). Diplomirao je na pravnom fakultetu Univerziteta u Mastrihtu.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član pretresnog panela u predmetima protiv Saljiha Mustafe i Pjetera Šalje;

Član Specijalizovanog veća Ustavnog suda od februara 2017. do septembra 2021. godine;

Član panela Ustavnog suda, koji su odlučivali, između ostalog, o zahtevima za ocenu ustavnosti u vezi Pravilnika o postupku i dokazima Specijalizovanih veća (prvidrugitreći)