Avokati i Popullit ka miratuar dhe publikuar Kodin e Etikës për Avokatin e Popullit që rregullon standardet profesionale të zbatueshme në punën e Zyrës së tij.

Avokati i Popullit duhet të jetë i pavarur, i paanshëm dhe profesional në kryerjen e detyrave të tij dhe të veprojë në përputhje me normat e karakterit të lartë moral parashtruar në Kushtetutën e Kosovës, Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar dhe në Rregulloren e Procedurës dhe të Provave.

Kodi i Etikës i Avokatit të Popullit gjendet KËTU.