Zyrën e Avokatit të Popullit mund ta kontaktoni me postë elektronike në adresën ombudsperson@scp-ks.org, ose mund t’i dërgoni letër në adresën:

Office of the Ombudsperson, Kosovo Specialist Chambers

P.O. Box 47

2501 CA, The Hague, The Netherlands