Për pyetje të mediave dhe pyetje të përgjithshme ju lutemi kontaktoni Njësinë për Informim dhe Komunikim me Publikun në [email protected]. Në qoftë se dëshironi ta kontaktoni Zyrën e Avokatit të Popullit në lidhje me një ankesë ju lutemi klikoni këtu dhe ndiqni udhëzimet ose dërgoni letër në adresën:

Office of the Ombudsperson, Kosovo Specialist Chambers

P.O. Box 47

2501 CA, The Hague, The Netherlands