Dhomat e Specializuara të Kosovës (DHSK) janë të përkushtuara për t’iu dhënë informacion të saktë dhe transparent në lidhje me mandatin dhe veprimtaritë e tyre publike  njerëzve në Kosovë dhe rajon, përmes formave ndërvepruese të cilat u mundësojnë njerëzve të bëjnë pyetje dhe të shprehin shqetësime. Përmes konsultimeve të shpeshta me organizatat joqeveritare dhe të shoqërisë civile, seancave informuese me gazetarë dhe juristë, ligjëratave me studentë dhe diskutimeve në tryeza të rrumbullakëta me grupe të ndryshme, programi i komunikimit dhe ndërgjegjësimit shpërndan informacion në kohën e duhur për punën e Gjykatës dhe nxit dialogun për të. Që nga viti 2018, ekipi i programit të komunikimit dhe ndërgjegjësimit ka zhvilluar vizita pothuajse çdo muaj në Kosovë për të informuar grupet e ndryshme dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve dhe shqetësimeve të tyre.          

Për shkak të pandemisë KOVID-19-të dhe kufizimeve të lidhura me të, në prill 2020, ekipi i programit të komunikimit dhe ndërgjegjësimit të DHSK-së, filloj me veprimtaritë e tij ndërvepruese në internet. Deri në shtator 2021, DHSK-ja ka zhvilluar 90 veprimtari komunikimi dhe ndërgjegjësimi në gjithë Kosovën, duke u lidhur drejtpërdrejt me më shumë se  2,000 pjesëmarrës.

Televizioni dhe mediat e tjera janë një kanal i rëndësishëm për programin e komunikimit dhe ndërgjegjësimit për  dhënien e informacionit  një publiku më të gjerë. Për këtë qëllim, DHSK-ja prodhon videoklipe informuese në lidhje me Gjykatën, që transmetohen në televizionin e Kosovës në shqip dhe serbisht dhe mund të përcillen në YouTube.  

Që nga viti 2018, DHSK-ja ka mundur të rrisë ndjeshëm veprimtaritë e saja të komunikimit dhe ndërgjegjësimit në Kosovë, falë mbështetjes bujare të Zvicrës.

Veprimtaritë e komunikimit dhe ndërgjegjësimit të DHSK-së – Vështrim i përgjithshëm   

Viti

Përmbledhje

Më shumë për disa nga veprimtaritë tona

2021

Gjatë nëntëmujorit të këtij viti, DHSK-ja mbajti 17 veprimtari të komunikimit dhe ndërgjegjësimit me pjesëmarrës nga Kosova, përmes internetit dhe personalisht.

Ekipi i programit për komunikim dhe ndërgjegjësim ka vazhduar me përgatitjen dhe transmetimin e videoklipeve informuese në lidhje me Gjykatën në televizionin e Kosovës, në shqip dhe serbisht.

Sht.2021 – Kryetarja e DHSK-së dhe Administratorja mbajtën një veprimtari konumikimi dhe ndërgjegjësimi me shoqërinë civile në Mitrovicë

Sht.2021 – Kryetarja e DHSK-së dhe Administratorja u takuan me shoqërinë civile dhe gazetarët në Prishtinë

Qershor 2021 – Prokurori i Specializuar dhe Administratorja e DHSK-së diskutojnë planet e ardhshme të Programit për komunikim dhe ndërgjegjësim me Rrjetin për Informim të Gjykatës

Maj 2021 – Kryetarja dhe Administratorja e DHSK-së takohen me një grup avokatësh, studentësh dhe përfaqësues të OJQ-ve nga Prishtina dhe Mitrovica

Mars 2021 – Tryezë e rrumbullakët me juristë nga Prishtina dhe Prizreni, për t’i përditësuar mbi procedurat publike të DHSK-së

Shkurt 2021 – Ligjëratë në internet me studentët e drejtësisë nga Universiteti i Prishtinës

2020

Ekipi i komunikimit dhe ndërgjegjësimit zhvilloi 23 veprimtari duke mbledhur 480 pjesëmarrës nga e gjithë Kosova, përfshirë shumë gazetarë, studentë dhe përfaqësues të OSHC-ve. Veprimtaritë e komunikimit dhe ndërgjegjësimit u zhvendosën në internet në prill 2020, për shkak të KOVID-19.

Krahas këtyre, DHSK-ja ka transmetuar videoklipe informuese në lidhje me Gjykatën 300 herë në televizionin e Kosovës, në shqip dhe serbisht.

Dhjetor 2020 – Tryezë e rrumbullakët me OJQ-të e të drejtave të njeriut nga Beogradi

Nëntor 2020 – Tryezë e rrumbullakët me gazetarët për të dhënë informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit gjyqësore të DHSK-së.

Tetor 2020 – Seri ligjëratash në internet me nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët e universiteteve të Prishtinës dhe Mitrovicës

Tetor 2020 – Kryetarja dhe Administratorja e DHSK-së marrin pjesë në një takim këshillimor me OJQ-të nga Kosova dhe Serbia

Qershor 2020 – Ligjëratë me nxënësit e shkollës së mesme nga Pozharani

Shkurt 2020 – Ligjëratë në AUK- Universiteti Amerikan i Prishtinës                          

2019

780 persona morën pjesë në 30 veprimtari komunikimi dhe ndërgjegjësimi të organizuara nga DHSK-ja në të gjitha rajonet e Kosovës, si dhe në Beograd.

Shtator 2019 – Përfaqësuesit e DHSK-së diskutojnë mandatin dhe veprimtaritë e Gjykatës në Prishtinë, Kaçanik dhe në rajonin e Gjilanit.

Korrik 2019 – Seminari i dytë i  OJQ-ve mbi programin e komunikimit dhe ndërgjegjësimit në Hagë.

Shkurt 2019 – Vizitë e DHSK-së në kuadër të programit të komunikimit dhe ndërgjegjësimit në Prishtinë, Mitrovicë dhe Grabovc.

Janar 2019 – DHSK-ja takohet me anëtarë të Odës së Avokatëve të Serbisë.

2018

Ky vit shënoi fillimin e programit të komunikimit dhe ndërgjegjësimit të DHSK-së me krijimin e Rrjetit të Informimit të Gjykatës. DHSK-ja zhvilloi 28 veprimtari komunikimi dhe ndërgjegjësimi, duke u lidhur drejtpërdrejt me 500 pjesëmarrës nga Kosova dhe Serbia.   

Nëntor 2018 – Seminar për gazetarët kosovarë në Nuremberg, Gjermani.

Qershor 2018 – DHSK-ja themelon Rrjetin e Informimit të Gjykatës me 15 OJQ nga Kosova dhe Serbia.

Mars 2018 – Diskutim në panel në Prishtinë nga Zëvendësadministratori dhe një ndihmësjuriste e Dhomave.

Mars 2018 Prezantimi i Dhomave të Specializuara të Kosovës në takimin me Rrjetin e Grave të Kosovës.

2016-2017

Pak kohë pasi Gjykata filloi të funksionojë në vitin 2016, zyrtarët e saj të lartë dhe ekipi i sapoformuar i komunikimit dhe ndërgjegjësimit u lidhën me shumë organizata joqeveritare dhe të shoqërisë civile në Kosovë dhe Serbi, në mënyrë që të ndërtonin një rrjet të fortë partnerësh dhe të hartonin programin e komunikimit dhe ndërgjegjësimit të DHSK-së.  

Nëntor 2017 – Kryetarja dhe Administratorja zhvillojnë një veprimtari informuese me shoqërinë civile në Prishtinë.

Maj 2017 – Drejtuesit e DHSK/ZPSK në Qendrën Grotius për Studime Juridike Ndërkombëtare të Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Leidenit në Hagë.

Prill 2017 – Administratorja Donlon merr pjesë në Forumin për Transparencë në Drejtësi në Prishtinë.

Korrik/Tetor 2016 – Vizitë në Kosovë e Administratores Donlon dhe shefes së Njësisë për Informim dhe Komunikim me Publikun.

Prill 2016 – Takimet e para këshillimore me shoqërinë civile në Kosovë të shefes së Njësisë për Informim dhe Komunikim me Publikun.