Synimi i programit të Dhomave të Specializuara të Kosovës për komunikim dhe ndërgjegjësim është shtimi i njohurive dhe ndërgjegjësimi gjithnjë e më i madh në lidhje me punën e Dhomave të Specializuara. Nëpërmjet konsultimeve të shpeshta me organizata, veprimtarive informuese me gazetarë, ligjëratave, takimeve me pjesëmarrje të gjerë dhe diskutimeve në tryeza të rrumbullakëta, ky program mundëson përhapjen e informacionit në kohë të duhur për veprimtarinë e Dhomave të Specializuara të Kosovës dhe e nxitë dialogun për këtë temë. Fletinformacionet e Dhomave të Specializuara të Kosovës ofrojnë informacion konkret për tema të rëndësishme si mbrojtja e të dyshuarve dhe të akuzuarve si edhe pjesëmarrja e viktimave. Nëpërmjet angazhimit dhe komunikimit aktiv me organizatat joqeveritare dhe organizata të tjera të shoqërisë civile si dhe me shtresa të ndryshme të popullatës, Dhomat e Specializuara të Kosovës synojnë t’u përgjigjen disa prej sfidave të komunikimit që burojnë prej administrimit të procedurave të zhvendosura. Me mbështetjen zemërgjerë të qeverisë zvicerane nëpërmjet dhënies së një fondi 2-vjeçar, më 2018, Dhomat e Specializuara të Kosovës kanë fuqizuar ndjeshëm veprimtaritë dhe praninë në Kosovë. Objektivi është të nxitet komunikimi i drejtpërdrejtë me shoqërinë kosovare nëpërmjet një rrjeti informacioni, duke vendosur kontakt me shoqërinë civile, rininë, profesionistët e ligjit, median dhe të tjerë. 

Që nga marsi i vitit 2018, përfaqësues të Dhomave të Specializuara të Kosovës në bashkëpunim me organizata partnere joqeveritare kanë zhvilluar në Kosovë 57 aktivitete me pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë 1500 pjesëmarrësve.  

Ngjarje Outreach të zgjedhura

shkurt 2020 Vizitë komunikimi dhe ndërgjegjësimi e DHSK-së në Prishtinë dhe rajonet e Gjilanit dhe Pejës
nëntor 2019 Vizitë komunikimi dhe ndërgjegjësimi e DHSK-së në Prizren, Prishtinë, Graçanicë dhe Çagllavicë
tetor 2019 Vizitë komunikimi dhe ndërgjegjësimi e DHSK-së në Prishtinë dhe Mitrovicë
shtator 2019

Përfaqësues të DHSK-së diskutojnë mandatin dhe veprimtaritë e gjykatës në Prishtinë, Kaçanik dhe në rajonin e Gjilanit

gusht 2019

Përfaqësues të Programit për Komunikim dhe Ndërgjegjësim dhe të Zyrës së Pjesëmarrjes së Viktimave vizitojnë Kosovën

korrik 2019 Seminari i dytë me OJQ-të në Hagë
qershor 2019 Një delegacion i gjykatësve nga Brazili vizitoi DHSK-në
qershor 2019

Përfaqësues dhe ekspertë ligjorë të DHSK-së bisedojnë me palë të interesuara në Kosovë

prill 2019

Një javë veprimtarish të ndryshme në Kosovë me informacione për Dhomat e Specializuara të Kosovës

shkurt 2019

Vizitë komunikimi dhe ndërgjegjësimi e DHSK-së në Prishtinë, Mitrovicën e Veriut dhe Grabovc

janar 2019

DHSK-ja takohet me anëtarë të Odës së Avokatëve të Serbisë

dhjetor 2018

DHSK-ja zhvillon takime me gazetarë, studentë të drejtësisë dhe me të rinj për t’i informuar për mandatin dhe veprimtaritë e gjykatës

nëntor 2018 Seminar për gazetarë në Nuremberg, Gjermani
tetor 2018

Avokati i Popullit i Dhomave të Specializuara të Kosovës viziton Kosovën

shtator 2018

Vizitë komunikimi dhe ndërgjegjësimi e DHSK-së në Beograd, Serbi

shtator 2018

Përfaqësues të DHSK-së organizojnë veprimtari komunikimi dhe ndërgjegjësimi në të gjithë Kosovën

korrik 2018

Veprimtari komunikimi dhe ndërgjegjësimi me gazetarë, shoqërinë civile dhe përfaqësues të komunitetit

qershor 2018 Seminar i Programit për Komunikim dhe Ndërgjegjësim në Hagë
prill 2018 DHSK bashkëbisedon me studentë të drejtësisë dhe shoqërinë civile në Prizren
prill 2018 Panel diskutimi me gazetarë në Prishtinë
prill 2018 DHSK në konsultim me OJQ-të dhe shoqërinë civile në Pejë
mars 2018 Diskutim në panele në Prishtinë, Zëvendësadministratori Guido Acquaviva dhe ndihmësjuristja Kinga Tibori-Szabo
mars 2018 DHSK në konsultime me shoqërinë civile në Mitrovicën veriore - Shefja e Njësisë për informim dhe komunikim me publikun dhe Shefja e Zyrës për pjesëmarrjen e viktimave
mars 2018 Prezantim i DHSK-së në takimin me anëtaret e organizatës Rrjeti i Grave të Kosovës - Shefja e Njësisë për informim dhe komunikim me publikun dhe Shefja e Zyrës për pjesëmarrjen e viktimave
shkurt 2018 Takime konsultative në Kosovë, Njёsia pёr Informim dhe Komunikim me Publikun, Koordinatori i Zyrës së Mbrojtjes dhe Shefja e Zyrës së Pjesëmarrjes së Viktimave
dhjetor 2017 Prezantim i Dhomave të Specializuara të Kosovës për gazetarët nga Ballkani: "Integrimi Euro-Atlantik i Ballkanit Perëndimor", Zëvendësadministratori, Shefja e Njёsisё pёr Informim dhe Komunikim me Publikun, Pallati i Paqes, Hagë
nëntor 2017 Kryetarja dhe Administratorja zhvillojnë një veprimtari informuese me shoqërinë civile në Prishtinë 
tetor 2017 Mbledhje këshillimore me shoqërinë civile në Prishtinë 
maj 2017 Mbledhje këshillimore me shoqërinë civile, Koordinatori Outreach
maj 2017 Drejtuesit e Dhomave të Specializuara të Kosovës/Zyrës sё Prokurorit tё Specializuar në Qendrën Grotius për Studime Juridike Ndërkombëtare të Fakultetit të Drejtësisë në Leiden, Hagë 
maj 2017 Vizitë e një grupi të OJQ-ve kosovare në selinë e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë 
prill 2017 Forumi për Transparencë në Drejtësi, Prishtinë 
janar 2017 Mbledhje këshillimore me shoqërinë civile, Shefja e Njёsisё pёr Informim dhe Komunikim me Publikun
korrik/tetor 2016 Vizitë në Kosovë, Administratorja Donlon, Shefja e Njёsisё pёr Informim dhe Komunikim me Publikun
prill 2016 Mbledhje këshillimore me shoqërinë civile, Shefja e Njёsisё pёr Informim dhe Komunikim me Publikun