Synimi i programit të Dhomave të Specializuara të Kosovës për komunikim dhe ndërgjegjësim është shtimi i njohurive dhe ndërgjegjësimi gjithnjë e më i madh në lidhje me punën e Dhomave të Specializuara. Nëpërmjet konsultimeve të shpeshta me organizata, veprimtarive informuese me gazetarë, ligjëratave dhe një programi për vizita të studentëve, takimeve me pjesëmarrje të gjerë dhe diskutimeve në tryeza të rrumbullakëta si edhe buletineve informative të përditësuara rregullisht, ky program mundëson përhapjen e informacionit në kohë të duhur për veprimtarinë e Dhomave të Specializuara të Kosovës dhe e nxitë dialogun për këtë temë. Fletinformacionet e Dhomave të Specializuara të Kosovës ofrojnë informacion konkret për tema të rëndësishme si mbrojtja e të dyshuarve dhe të akuzuarve si edhe pjesëmarrja e viktimave. Nëpërmjet angazhimit dhe komunikimit aktiv me organizatat joqeveritare dhe organizata të tjera të shoqërisë civile si dhe me shtresa të ndryshme të popullatës, Dhomat e Specializuara të Kosovës synojnë t’u përgjigjen disa prej sfidave të komunikimit që burojnë prej administrimit të procedurave të zhvendosura. Me mbështetjen zemërgjerë të qeverisë zvicerane nëpërmjet dhënies së një fondi 2-vjeçar, më 2018, Dhomat e Specializuara të Kosovës kanë fuqizuar ndjeshëm veprimtaritë dhe praninë në Kosovë. Objektivi është të nxitet komunikimi i drejtpërdrejtë me shoqërinë kosovare nëpërmjet një rrjeti informacioni, duke vendosur kontakt me shoqërinë civile, rininë, profesionistët e ligjit, median dhe të tjerë.

 

 

 

Ngjarje Outreach të zgjedhura:

Seminari i dytë me OJQ-të në Hagë, 4-5 korrik 2019

Një delegacion i gjykatësve nga Brazili vizitoi DHSK-në, 25 qershor 2019

Seminar për gazetarë në Nuremberg, Gjermani, 19-22 nëntor 2018

Seminar i Programit për Komunikim dhe Ndërgjegjësim në Hagë, 7-8 qershor 2018

DHSK bashkëbisedon me studentë të drejtësisë dhe shoqërinë civile në Prizren, 26 prill 2018

Panel diskutimi me gazetarë në Prishtinë, 25 prill 2018

DHSK në konsultim me OJQ-të dhe shoqërinë civile në Pejë, 24 prill 2018

Diskutim në panele në Prishtinë, Zëvendësadministratori Guido Acquaviva dhe ndihmësjuristja Kinga Tibori-Szabo, 21 mars 2018

DHSK në konsultime me shoqërinë civile në Mitrovicën veriore - shefja e Njësisë për informim dhe komunikim me publikun dhe shefja e Zyrës për pjesëmarrjen e viktimave, 6 mars 2018

Prezantim i DHSK-së në takimin me anëtaret e organizatës Rrjeti i Grave të Kosovës - shefja e Njësisë për informim dhe komunikim me publikun dhe shefja e Zyrës për pjesëmarrjen e viktimave, 5 mars 2018

Takime konsultative në Kosovë, Njёsia pёr Informim dhe Komunikim me Publikun, Koordinatori i Zyrës së Mbrojtjes dhe Shefja e Zyrës së Pjesëmarrjes së Viktimave, 5-8 shkurt 2018

Prezantim i Dhomave të Specializuara të Kosovës për gazetarët nga Ballkani: "Integrimi Euro-Atlantik i Ballkanit Perëndimor", Zëvendësadministratori, Shefja e Njёsisё pёr Informim dhe Komunikim me Publikun, Pallati i Paqes, Hagë, 12 dhjetor 2017

Kryetarja dhe Administratorja zhvillojnë një veprimtari informuese me shoqërinë civile në Prishtinë - 23 nëntor 2017

Mbledhje këshillimore me shoqërinë civile në Prishtinë - 10 tetor 2017

Mbledhje këshillimore me shoqërinë civile, Koordinatori Outreach, 17-19 maj 2017

Drejtuesit e Dhomave të Specializuara të Kosovës/Zyrës sё Prokurorit tё Specializuar në Qendrën Grotius për Studime Juridike Ndërkombëtare të Fakultetit të Drejtësisë në Leiden, Hagë - 17 maj 2017

Vizitë e një grupi të OJQ-ve kosovare në selinë e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë - maj 2017

Forumi për Transparencë në Drejtësi, Prishtinë - 27 prill 2017

Mbledhje këshillimore me shoqërinë civile, Shefja e Njёsisё pёr Informim dhe Komunikim me Publikun, janar 2017

Vizitë në Kosovë, Administratorja Donlon, Shefja e Njёsisё pёr Informim dhe Komunikim me Publikun, korrik/tetor 2016

Mbledhje këshillimore me shoqërinë civile, Shefja e Njёsisё pёr Informim dhe Komunikim me Publikun, prill 2016